Προκήρυξη υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το μεταπτυχιακό : Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό”, 2020 – 2021