ΦΕΚ – Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. ΠΑΔΑ. Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού.