Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού.