Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πληροφορίες για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές “Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό” : tourpost.uniwa.gr

Πληροφορίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές “Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών” : http://labreg.toum.uniwa.gr/del/

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ” 2020 – 2021. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ 2020 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2020 2021