ΤΗΛΕΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ΤΡΙΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΩΡΑ 10:00

ΤΗΛΕΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ΤΡΙΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΩΡΑ 10:00

Συνίσταται στους φοιτητές να έχουν διαβάσει όλη την ενημέρωση που υπάρχει για την Πρακτική Άσκηση, στην ιστοσελίδα του τμήματος

Θα αναρτηθεί και νέα ανακοίνωση για το ποια ημέρα και ώρα θα ξαναλειτουργήσει το τηλεγραφείο (εκτός από την λειτουργία που θα γίνει την Τρίτη 23 Νοεμβρίου). 

Δεδομένης της λειτουργίας του τηλεγραφείου, παρακαλούνται οι φοιτητές να μην στέλνουν μηνύματα στους καθηγητές για θέματα πρακτικής (εκτός αν πρόκειται για κάτι πολύ επείγον).