Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Ζ1

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτησηγνώσεων από τους φοιτητές με βασικό στόχο την δημιουργία στελεχών ικανών να εφαρμόσουν γνώσεις και πρακτικές σχετικά με την σύγχρονη οργάνωση, συνολική διαχείριση, έλεγχο και αντιμετώπιση κρίσεων των συνεδριακών εκδηλώσεων καθώς και εκδηλώσεων (Events) άλλων τύπων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • Διακρίνει όλους τους τύπους εκδηλώσεων (Events)
 • Αναγνωρίζει και αναλύει τη δομή της αγοράς των επαγγελματικών εκδηλώσεων (τουρισμού MICE)
 • Αναγνωρίζει και αναλύειτη δομή της συνεδριακής αγοράς
 • Διαχειρίζεται τις συνιστώσες μιας συνεδριακής εκδήλωσης
 • Αναγνωρίζει τις μεθόδους παροχής συνεδριακών υπηρεσιών
 • Πραγματοποιεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε όλα τα στάδια διοργάνωσης μιας συνεδριακής εκδήλωσης
 • Αξιοποιεί την σύγχρονη τεχνολογία για την επιτυχή διοργάνωση μιας συνεδριακής εκδήλωσης
 • Χειρίζεται σύγχρονα προγράμματα διοργάνωσης συνεδρίων (congress και e-congress)
 • Επιλέγει τις πλέον πρόσφορες μορφές προβολής και προώθησης ενός συνεδρίου.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητική προσέγγιση των εννοιών events, business events και τουρισμού mice. Οι επιδράσεις και οι επιπτώσεις του τουρισμού MICE και ειδικότερα του συνεδριακού τουρισμού στον τόπο προορισμού. Στατιστικά και η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο συνεδριακό χάρτη.
Τύποι και χαρακτηριστικά των εταιρικών συναντήσεων και επιχειρηματικών ταξιδιών, ταξιδιών κινήτρων, εκθέσεων και συνεδρίων. Ανάλυση της αγοράς των επαγγελματικών εκδηλώσεων με έμφαση στην ανάλυση της αγοράς του συνεδριακού και εκθεσιακού τουρισμού. Η οργανωτική διαδικασία του τουρισμού κινήτρων και εκθέσεων.
Η διαδικασία ανάληψης μιας διεθνούς συνεδριακής εκδήλωσης (Bidding) και ο ρόλος των Convention and Visitors Bureaus (CVB). Το μάρκετινγκ της συνεδριακής εκδήλωσης, οι πηγές χρηματοδότησης και οι χορηγοί.
Η διαδικασία πλήρους διοργάνωσης, διεξαγωγής και απολογισμού ενός επιστημονικού συνεδρίου: Αξιολόγηση και επιλογή του επαγγελματία διοργανωτή συνεδρίων (PCO) από τον φορέα διοργάνωσης, οργανωτική δομή του PCO, παρεχόμενες υπηρεσίες από τον PCO και το μεταξύ τους συμβόλαιο συνεργασίας.
Η συνεργασία του διοργανωτή συνεδρίων με τα ξενοδοχεία: η διαδικασία επιλογής του ξενοδοχείου, η πολιτική διαπραγμάτευσης, η ανάθεση της εκδήλωσης και το συμβόλαιο συνεργασίας. Διεξαγωγή και απολογισμός της συνεδριακής εκδήλωσης.
Η Συνεργασία του διοργανωτή συνεδρίων με τις εταιρίες μεταφοράς και μετακίνησης συνέδρων.
Η Συνεργασία του διοργανωτή συνεδρίων με Συνεδριακά Κέντρα και Χώρους (Venues). Σύγχρονος Τεχνολογικός Εξοπλισμός και τεχνικές προδιαγραφές εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
H συνεργασία με τις εταιρίες τεχνικής υποστήριξης
Η οργανωτική διαδικασία του συνεδρίου σε στάδια και χρονοδιάγραμμα ενεργειών.
Η διαχείριση του επιστημονικού μέρους του συνεδρίου: Η επικοινωνία με συνέδρους, προσκεκλημένους ομιλητές-συντονιστές-προέδρους στρογγυλών τραπεζών. Ενέργειες κατά την διεξαγωγή του συνεδρίου.
Διαχείριση Κρίσεων -CrisisManagement. Ενέργειες μετά την λήξη του συνεδρίου.
Διοργάνωση Οικολογικών Συνεδρίων και Εκδηλώσεων –Green Meetings & Events

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α’ ΜΕΡΟΣ

 • Σύστημα καταχώρησης στοιχείων Σύνεδρων και συνοδευόμενων μελών
 • Σύστημα καταχώρησης των Περιλήψεων (Abstracts) των συγγραφέων
 • Σύστημα καταχώρησης Βαθμολογητών Περιλήψεων (Evaluators) και αντίστοιχης βαθμολογίας
 • Σύστημα καταχώρησης των Συνεδριών (Sessions) και προγραμματισμού τους στη διάρκεια διεξαγωγής των συνεδρίων, με καθορισμό του κάθε συντονιστή
 • Παραμετρικήκαταχώρηση Τύπων Παρουσίασηςκαικαταχώρηση Θεμάτων
 • Ειδικές αναφορές διαχείρισης συνεδρίων, με δυνατότητα αποστολής τους με e-mail
 • Δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο του Βιβλίου Περιλήψεων
 • Δυνατότητα κατασκευής ειδικών προσωπικών αναφορών για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των Συνεδρίων

 

Β’ ΜΕΡΟΣ

 • Οnline καταχώρηση στοιχείων Συνέδρων και συνοδευόμενων μελών
 • Δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων Συνέδρων και συνοδών από Εταιρείες-Σπόνσορες
 • Online καταχώρηση περιλήψεων (Abstracts), με δυνατότητα μεταβολής
 • Δυνατότητα αποστολής εικόνων που συνοδεύουν τα κείμενα των περιλήψεων
 • Οnline καταχώρηση Βαθμολογίας περιλήψεων από τους Βαθμολογητές, με χρήση ειδικού προσωπικού κωδικού πρόσβασης
 • Οnline εγγραφές (Registrations) Συνέδρων και συνοδευόμενων μελών
 • Online κρατήσεις διαμονής με επιλογή συνεργαζόμενων ξενοδοχείων ανά συνέδριο, παρέχοντας άμεση ενημέρωση διαθεσιμότητας και τιμής
 • Οnline κρατήσεις μεταφορών καθορισμένων ανά συνέδριο
 • Οnline κρατήσεις ταξιδιωτικών υπηρεσιών και εκδρομών κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
 • Online δηλώσεις συμμετοχής σε εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
 • Δυνατότητα εγγραφών και κρατήσεων προσφερομένων τουριστικών υπηρεσιών στους Συνέδρους από Εταιρείες-Σπόνσορες
 • Κονσόλα ελέγχου κρατήσεων e-Congress & Tourism προς τους χειριστές της εφαρμογής για άμεσο έλεγχο
 • Σύστημα δημιουργίας πλήθους συνδέσεων σε στατικές σελίδες που αφορούν το συνέδριο.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  -Ερωτήσεις Ανάπτυξης
  -Επίλυση υποθετικών προβλημάτων
  -Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 2. Πρακτική αποτίμηση δεξιοτήτων που περιλαμβάνει ανάλυση και σχολιασμό μελετών περίπτωσης.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Παπαγεωργίου, Α. (2018). Οργάνωση Συνεδρίων & Εκδηλώσεων, Τουρισμός MICE, Aθήνα, Φαίδιμος
 • Κραβαρίτης, Κ. & Παπαγεωργίου Α. (2007). Επαγγελματικός Τουρισμός-Οργάνωση Συνεδρίων,Aθήνα, Interbooks.
 • Παπαγεωργίου,Α. (2017), «Αυξάνοντας την Συνεδριακή Θελκτικότητα: Τρόποι προσέλκυσης μεγάλων συνεδριακών εκδηλώσεων στην Ελλάδα», στο Τσάρτας Π., Λύτρας Π. (επιμ), (2017), Συλλογικός τόμος «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Συμβολές Ελλήνων Επιστημόνων» της σειράς«Βιβλιοθήκη Τουριστικών Επιστημών», Παπαζήσης, Αθήνα.
 • Allen, J., O’Toole, W., McDonnell, I., & Harris, R. (2002) Festival and Special Event Management (2nded.). Australia, Milton: Wiley.
 • Berridge, G. (2007). Event Design and Experience, Amsterdam, Butterworth-Heinemann.
 • Boehme, Ann. J. (1999). Planning Successful Meeting and Εvents. New York, AMA Publications.
 • Bowdin, G.A.J., Allen, J., O’Toole W., Harris, R., McDonnell, I., (2006). Event Management, (2nded.), Oxford, Elsevier Butterworth-Heinemann.
 • Butcher, P. (2018), Corporate Travel Survey 2018, AlphaWise, Morgan Stanley Research
 • Chaturvedi, A., (2009). Event Management: A Professional and Development Approach, New Delhi, Global Indian Publications.
 • Davidson, R. & Cope, B. (2003). Business Travel: conferences, incentive travel, exhibitions, corporate hospitality and corporate travel,
 • Harlow, UK, FT Prentice Hall, Pearson Educations.
 • Davidson, R. (2013) The Future of the meetings industry. Available here
  EventsIndustry Council, (2018), State of Sustainability in the Events Industry, GMIC, Green Meeting Industry Council, available here
 • Getz, D. (2008). Progress in Tourism Management: Event tourism: Definition, evolution, and Research, Tourism Management, 29, pp. 403–428.
 • Getz, D (2008), Event tourism: Definition, evolution, and research, Tourism Management29 (2008) 403–428
 • IAPCO & CEC,(xx). Meeting Industry Terminology, Published for Commission of the European Communities, Brussels, available on the Convention Industry Council (CIC) website
 • ICCA (2018), Bid Manual: Sector Destination Marketing European Client/Supplier Business Workshop, available here
 • Lawson, F., (2000). Congress, Convention and Exhibition Facilities: Planning, Design and Management. London, Butterworth Architectural Press.
 • Masterman, G., (2004). Strategic Sports Event Management: An international aproach, Oxford, Butterworth-Heinemann.
 • Nelson, R., (2004). Current issues in Convention and Exhibions –Facility Development.Routlege.
 • O’Toole W., Mikolaitis, P., (2002). Corporate Event Management. New York, J. Wiley & Sons Inc.
 • RaJ, R., & Musgrave, J., (2009). Event Management and Sustainability.Wallingford, UK,CABI
 • Robinson, P., Wale, D., Dickson, G., (2010). Event Management. Oxford, CABI.
 • Rogers, T. (2013). Conferences and Conventions –A global industry. 3rd Edition. New York: Routledge.
 • Rogers, T., (2007). Conferences and Conventions: A Global Industry, (2nded.) Butterworth-Heinemann.
 • Swarbrooke, J. & Horner, S., (2001). Business Travel and Tourism, Oxford, Butterworth-Heinemann
 • Shane, A. (1998), The Business of Conferences in the Hospitality and Leisure Industries.Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Shone, A., & Parry B., (2010). Successful Event Management, (3rded.). Gengage Learning, Business Studies.
 • Tassiopoulos, D., (2010). Events Management: A Development & Managerial Approach, (3rded.). S. Africa, Juta & Company Limited.
 • Tum, J., Norton, P., Nevan Wright, J. (2005). The Management of Event Operations, Oxford, Butterworth-Heinemann.
 • Unger, O., Uriely, N. and Fuchs, G. (2016), “The business travel experience”, Annals of Tourism Research,61, pp. 142-156
 • World Tourism Organization (UNWTO, 2014), Global Report on the Meetings Industry, AM Reports, Volume seven, Madrid, Spain. March 2014.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Festival Management and Event Tourism
 • Event Management
 • Journalof Convention and Exhibition Management
 • Journal of Convention and Event Tourism
 • Annals of Tourism Research
 • Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events
 • Tourism Management