Θαλάσσιος τουρισμός

Κωδικός Μαθήματος:

Ζ6

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα αποσκοπεί στη μύηση του φοιτητή στο πολυσχιδές περιβάλλον του θαλάσσιου τουρισμού και των ποικίλων δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα με βάση το θαλάσσιο περιβάλλον. Καθώς ο κύριως όγκος των τουριστών στη χώρα μας είναι θαλάσσιοι τουρίστες στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής

 • Να αναγνωρίζει τις διάφορες δραστηριότητες που συνδέονται με τη θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον (αλιευτικό τουρισμός, κρουαζιέρα, γιώτινγκ, τουρισμός φύσης, καταδύσεις αναψυχής κ.λπ.)
 • Να γνωρίζεικαι να διαχειρίζεται τους ποικίλους πόρους που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον
 • Να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τις διαφορετικές ανάγκες των μετακινούμενων / ταξιδιωτών
 • Να διαχειρίζεται τις επιδράσεις του θαλάσσιου τουρισμού στους τόπους υποδοχής, με στόχο την αειφορία.
 • Να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται αναφυόμενες κρίσεις στο θαλάσσιο χώρο.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Το φυσικό περιβάλλον του θαλάσσιου τουρισμού
 • Το κοινωνικό περιβάλλον του θαλάσσιου τουρισμού
 • Τυπολογία και μορφέςθαλάσσιου τουρισμού (παράκτιος, υποβρύχιος, τουρισμός φύσης, αλιευτικός, θαλάσσιος πολιτιστικός, θαλάσσιος αθλητικός τουρισμός γιώτιγκ, κρουαζιέρα κ.λπ.).
 • Θαλάσσιος τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη
 • Επιδράσεις του θαλάσσιου τουρισμού
 • Θαλάσσια ρύπανση
 • Θαλάσσιος τουρισμός και κίνδυνοι
 • Θαλάσσια τουριστική πολιτική
 • Ηδιαχείρισητου θαλάσσιου τουρισμού.
 • Η διοίκηση του θαλάσσιου τουρισμού
 • Πολιτικέςκαι προοπτικές ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις κρίσεως
 2. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (20%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Μυλωνόπουλος, Δ. –Μοίρα, Π. (2005). Θαλάσσιος Τουρισμός, εκδ. Interbooks, Αθήνα
 • Orams, M. (1999). Marine Tourism: Development, Impacts and Management, London: Routledge

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Tourism in Marine Environments,
 • Ocean and Coastal Management