ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΕΛΛΗ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

elliter@uniwa.gr

Η κ. Έλλη Τερζόγλου είναι Επίκουρος Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και έχει ως γνωστικό αντικείμενο την «Αγγλική Γλώσσα με εξειδίκευση στην Αγγλική Τουριστική Ορολογία».

Είναι πτυχιούχος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης είναι πτυχιούχος του Ιστορικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Surrey της Αγγλίας και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Master of Arts in Linguistics (TESOL).

Από το 1981 έχει διδακτική προϋπηρεσία στην Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο επιστημονικό πεδίο της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας Ειδικότητας (English for Specific Purposes). Έχει διδάξει την Αγγλική Γλώσσα Ειδικότητας στην Σχολή Ξένων Γλωσσών της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βάση Δεκέλειας, καθώς επίσης και σε Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ και σε Δημόσια ΙΕΚ. Επίσης έχει διδάξει την Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα σε αλλοδαπούς φοιτητές του Προγράμματος Erasmus στο ΤΕΙ Αθήνας με ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ και συγκεκριμένα στους τομείς:

  • Teaching Staff Mobility
  • Teaching ESP to incoming undergraduate students

 

Διετέλεσε μέλος του γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών προγραμμάτων του ΤΕΙ Αθήνας για τα εκπαιδευτικά προγράμματα Lingua και Erasmus και υπήρξε μέλος πολλαπλών εξεταστικών επιτροπών για την διαπίστωση του βαθμού γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας των υποψηφίων για λήψη Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Στα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, ο Βιώσιμος και Εναλλακτικός Τουρισμός, η Ελληνική Γλώσσα και ο Πολιτισμός σε παγκόσμιο επίπεδο.

Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων και σεμιναρίων συναφών με το γνωστικό της αντικείμενο, εκπροσωπώντας την Ελλάδα ως ομιλήτρια σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια. Έχει διδάξει επίσης σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος EC Tempus-Tacis.

Δημοσίευσε άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά στο πεδίο του Τουρισμού και είναι συγγραφέας επιστημονικών συγγραμμάτων σχετικών με το γνωστικό της αντικείμενο.

Επικοινωνία: elliterzoglou@uniwa.gr, elliterzoglou@hotmail.com