Δρ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

svarsos@uniwa.gr

Ο Στέλιος Βαρβαρέσος είναι Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής και Πολιτικής του Τουρισμού στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές ( D.E.A και Διδακτορικό) στο Παρίσι.
Υπήρξε σύμβουλος στον ΕΟΤ, καθώς και σε εταιρίες και φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, ενώ εκπόνησε μεγάλο αριθμό μελετών τουριστικής σκοπιμότητας. Έχει συγγράψει δέκα βιβλία που άπτονται της οικονομικής, της ανάπτυξης και της πολιτικής του τουρισμού και έχει διδάξει σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που αφορούν στον Τουρισμό.
Επίσης έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τον τουρισμό.
Στα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται θέματα τουριστικής οικονομικής, τουριστικής ανάπτυξης και πολιτικής, εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ταξιδιογραφίας.