ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ”

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης, ενημερώνουμε τους φοιτητές οι οποίοι έκαναν  εκπρόθεσμα αίτηση για εγγραφή στο εργαστήριο “Διοίκηση Τμημάτων Υποδοχής”, να ελέγξουν άμεσα το ιδρυματικό τους email στο οποίο έχει σταλεί μήνυμα με οδηγίες.

Ο Καθηγητής του μαθήματος

Σεργόπουλος Κωνσταντίνος