Ζ' Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Ζ1 Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων ΜΕ 5 6  
Ζ2 Τουριστική ανάπτυξη και Πολιτική ΜΕΥ 3 5  
Ζ3 English for tourism ΜΕ 5 5  
Ζ4 Μελέτες περίπτωσης στον Τουρισμό ΜΕΥ 4 4  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Ζ5 Θεωρίες Τουρισμού. Ταξίδι και ταξιδιογραφία ΜΕΥ 3 5  
Ζ6 Θαλάσσιος τουρισμός ΜΕΥ 3 5  
Ζ7 Επαγγελματικά Ιταλικά ΜΕΥ 3 5  
Ζ8 Δίκαιο Τουριστικής Ναυτιλίας ΜΕΥ 3 5  
Ζ9 Διοίκηση Ξενοδοχειακής Εμψυχωτικής ΜΕΥ 5 5  
Ζ10 Σκοτεινός Τουρισμός ΜΕΥ 3 5