Ώρες γραφείου Ακαδημαϊκού Συμβούλου και Καθηγητών

Οι ώρες γραφείου του Ακαδημαϊκού Συμβούλου είναι κάθε Παρασκευή 14:00-16:00 στην Αίθουσα Κ6.112   

ΩΡΕΣ-ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ.-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ-ΕΞΑΜΗΝΟ-2022-2023-1-1 (1)