Ώρες γραφείου Ακαδημαϊκού Συμβούλου και Καθηγητών

Οι ώρες γραφείου του Ακαδημαϊκού Συμβούλου είναι κάθε Παρασκευή 14:00-16:00 στην Αίθουσα Κ6.112   

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023