Το Τμήμα

Σκοπός και Στόχοι του Τμήματος

Σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού είναι:

  • η παροχή στους φοιτητές υψηλής ποιότητας σπουδών σε όλους τους τομείς των Επιστημών του Τουρισμού,
  • η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων στις διαμορφωμένες πολιτικές και στρατηγικές των Τουριστικών Οργανισμών, Φορέων και Επιχειρήσεων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Στόχοι του τμήματος είναι:

  • να καλύψει τις ανάγκες του Ελληνικού Τουρισμού, δημιουργώντας στελέχη ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που να ασχολούνται με την ανάπτυξη και την πολιτική στον τουρισμό σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
  • να προετοιμάσει τους φοιτητές για την ανάληψη ανώτερων διευθυντικών θέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του τουρισμού.

 

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι φοιτητές πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σε μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις  και μπορούν να εργασθούν σε:

  • Τουριστικά καταλύματα όλων των τύπων,
  • Τουριστικά γραφεία, γραφεία διοργάνωσης συνεδρίων, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων,
  • Αεροπορικές εταιρίες, ακτοπλοϊκές εταιρίες, ναυτιλιακά γραφεία και κρουαζιερόπλοια,
  • Εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού και ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως αεροδρόμια, συνεδριακά κέντρα, πολυχώρους, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιμένες και μαρίνες, xιονοδρομικά κέντρα, oρειβατικά καταφύγια, θεματικά πάρκα,  τουριστικούς οργανισμούς,  κ.λπ.

 

Στρατηγική Διεθνοποίησης 

Το Τμήμα παρέχει την δυνατότητα, μέσω του Προγράμματος Erasmus+, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ή κοινωνικές υπηρεσίες και οργανισμούς άλλων ευρωπαϊκών  χωρών, με στόχο την απόκτηση εμπειρίας, την παραγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας και την ανταλλαγή σύγχρονων πρακτικών και καινοτόμων δράσεων στο πεδίο του τουρισμού.