Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
A1 Εισαγωγή στον Τουρισμό ΜΕΥ 3 5  
A2 Μικροοικονομική ανάλυση ΜΓΥ 3 5  
A3 Μαθηματικά της Διοικητικής επιστήμης ΜΓΥ 5 6  
A4 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής ΜΓΥ 5 7  
A5 Στατιστική Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΜΓΥ 5 7  
Β' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
B1 Εισαγωγή στο Δίκαιο ΜΓΥ 3 5  
B2 Μακροοικονομική Ανάλυση ΜΓΥ 3 6  
B3 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Επιχειρήσεων ΜΓΥ 5 6  
B4 Στατιστική Επεξεργασία Πληροφοριών ΜΓΥ 5 7  
B5 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΜΓΥ 5 6  
Ζ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Ζ1 Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων ΜΕ 5 6  
Ζ2 Τουριστική ανάπτυξη και Πολιτική ΜΕΥ 3 5  
Ζ3 English for tourism ΜΕ 5 5  
Ζ4 Μελέτες περίπτωσης στον Τουρισμό ΜΕΥ 4 4  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Ζ5 Θεωρίες Τουρισμού. Ταξίδι και ταξιδιογραφία ΜΕΥ 3 5  
Ζ6 Θαλάσσιος τουρισμός ΜΕΥ 3 5  
Ζ7 Επαγγελματικά Ιταλικά ΜΕΥ 3 5  
Ζ8 Δίκαιο Τουριστικής Ναυτιλίας ΜΕΥ 3 5  
Ζ9 Διοίκηση Ξενοδοχειακής Εμψυχωτικής ΜΕΥ 5 5  
Ζ10 Σκοτεινός Τουρισμός ΜΕΥ 3 5  
H' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Η1 Ευρωπαϊκές Πολιτικές στον Τουρισμό ΜΕΥ 3 4  
Η2 Γεωγραφικές προσεγγίσεις του τουρισμού ΜΕΥ 3 4  
Η3 English for Specific Purposes ΜΕΥ 5 4  
Η4 Πρακτική άσκηση 10  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Η5 Πτυχιακή εργασία ΜΕΥ 8  
Η6 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Τουριστικών Επιχειρήσεων ΜΕΥ 3 4  
Η7 Ιταλική Τουριστική Ορολογία ΜΕΥ 3 4  
Η8 Διαπολιτισμικό Μάνατζμεντ ΜΕΥ 3 4  
Η9 Διοίκηση Μπαρ Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΜΕΥ 3 4  
Η10 Σχεδιασμός Τουριστικών Καταλυμάτων και Εγκαταστάσεων ΜΕΥ 3 4