Ιταλική Τουριστική Ορολογία

Κωδικός Μαθήματος:

Η7

Εξάμηνο:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός της διδασκαλίας της Ιταλικής Ορολογίας είναι να μπορούν οι σπουδαστές να κατανοούν αυθεντικά κείμενα της ειδικότητάς τους, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις των σπουδών τους κατά την διάρκεια της φοιτήσεώς τους στο Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας όπου η προσφυγή σε ξένη βιβλιογραφία θεωρείται απαραίτητη. Επίσης να καλυφθούν οι επικοινωνιακές ανάγκες των σπουδαστών στην Ιταλική γλώσσα σε θέματα ειδικότητας, κάνοντας χρήση της ορολογίας που χρησιμοποιείται στις τουριστικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, το μάθημα έχει ως στόχο να προετοιμάζει εκείνους τους σπουδαστές που επιθυμούν να μετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και σε προπτυχιακές ανταλλαγές καθώς επίσης κατά την διάρκεια πιθανής απασχόλησής τους σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε χώρες -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Χρησιμοποιούν την Ιταλική Ορολογία στο γνωστικό πεδίο της ειδικότητάς τους.
  Να κατανοούν τη διεθνή βιβλιογραφία στην Ιταλική γλώσσα.
  Επικοινωνούν στον προφορικό και γραπτό λόγο.
  Ανιχνεύουν ένα εξειδικευμένο τουριστικό κείμενο και να κατανοούν την κεντρική ιδέα του περιεχομένου, παρά την ύπαρξη άγνωστου λεξιλογίου και ορολογίας.
  Αποδίδουν περιληπτικά το περιεχόμενο ενός κειμένου ειδικότητάς τους.
  Συνθέτουν και να γράφουν επιστολές που σχετίζονται με τον Τουρισμό και την Διοίκηση Επιχειρήσεων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Λήψη Αποφάσεων
 • Προσαρμογή των παρεχομένων γνώσεων στις σύγχρονες τουριστικές εξελίξεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μελέτη και επεξεργασία αυθεντικών κειμένων σε θέματα ειδικότητας από διάφορα βιβλία, άρθρα από εφημερίδες και το διαδίκτυο, καθώς και κριτικές από ξένα μηνιαία περιοδικά ειδικότητας. Το περιεχόμενο των εν λόγω κειμένων είναι αντίστοιχο προς τα διδασκόμενα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος του Τμήματος. Ανάλυση και κατανόηση της συνολικής δομής της Ιταλικής γλώσσας με τη χρήση γραπτών και προφορικών ασκήσεων που βασίζονται στα προς επεξεργασία κείμενα. Εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας όπως αυτή χρησιμοποιείται στις τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες, συνεδριακά κέντρα κλπ.). Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ορολογία , στην προφορική επικοινωνία και στη σύνθεση επιστολών και αναφορών.

Εξάσκηση στο σύνολο της Ιταλικής γλώσσας σε όλους τους τομείς με τελικό στόχο την πλήρη χρησιμοποίηση της (προφορική και γραπτή επικοινωνία) σε θέματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

 2. Ομαδική/Ατομική Εργασία (30% )
  Παρουσιάσεις με powerpoint

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Ζωρας Γ κ Τσολκας Γ “Ιταλικα στον Τουρισμο” ΥΠΕΠΘ 2018
 • Ζωρας Γ κ Τσολκας Γ.”Ιταλικα στο εργασιακο περιβαλλον.” ΥΠΕΠΘ 2018
 • Κaterin K. (1994) Bravo (Grammatica Italian Per Stranier) Mondadori.
 • Kernibirger C. (1994) L’ Italiano Nel Turismo-Guerra.
 • Kernibirger C. (1994) L’ Italiano Nel Turismo(Esercia )-Guerra.
 • Λύτρα Π., Λάϊνου Ι., Κουμέλη Θ. (1997) ΕρμηνευτικόΛεξικό Τουριστικών Όρων (σε 5 γλώσσες) Αθήνα
 • Muzio Andrea , Camper Life gennaio 2013
 • Tedesco Simona, Dove, Mensile di Viaggi
 • Givi,Guida Viaggi, Settimanale di turismo
 • Amighetti Piero,La rivista del Trekking
 • Mondatori,Panorama Travel, Mensile sul turismo
 • Turismo & attualità, Settimanale sul turisimo
 • Clementi E, Viaggia del’Italia
 • Σημειώσεις του διδάσκοντος με αυθεντικά κείμενα ειδικότητας