Προπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση την Ελληνική εμπειρία και τα πρότυπα σειράς προγραμμάτων σπουδών ομολόγων διεθνώς αναγνωρισμένων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, όπως και τις κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών οργανισμών του κλάδου, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO), η Διεθνής Ξενοδοχειακή ΄Ενωση (ΙΗΑ), η Διεθνής Ομοσπονδία Ταξιδιωτικών Γραφείων (UFTAA) και η Διεθνής ΄Ενωση Αερομεταφορών (IATA). Το πρόγραμμα σπουδών εστιάζει στην τουριστική οικονομία, την διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και Φορέων/Οργανισμών, την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων φιλοξενίας αλλά και τουριστικών προορισμών, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την καινοτομία και την κοινωνική αποδοχή.

 

Μέσω αυτών το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού αποσκοπεί:

 • στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο,
 • στην συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων, των ερευνητικών κατευθύνσεων και της τεχνολογίας που εφαρμόζεται στις επιστήμες του τουριστικού κλάδου, καθώς και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές,
 • στην βέλτιστη σύνδεση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης νέων θέσεων εργασίας στον τομέα του τουρισμού και την παροχή των επαγγελματικών εκείνων ικανοτήτων στους αποφοίτους, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που θέτει η σημερινή ανταγωνιστική αγορά εργασίας, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις τρέχουσες εξελίξεις,
 • στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες θα τους δώσουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

 

Με βάση τα παραπάνω ο πτυχιούχος Διοίκησης Τουρισμού είναι σε θέση να:

 • ασκεί σύγχρονη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης,
 • εφαρμόζει επιστημονικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές στην παραγωγή, τιμολόγηση, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων,
 • διεξάγει έρευνα τουριστικής αγοράς,
 • προγραμματίζει την οικονομική και διοικητική δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης ή του Τουριστικού Φορέα και Οργανισμού που μετέχει, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και το δομημένο,
 • διερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες εκμετάλλευσης τουριστικών πόρων και προορισμών και τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης,
 • διαχειρίζεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τους ανθρώπινους πόρους της τουριστικής επιχείρησης ή του Τουριστικού Φορέα ή Οργανισμού στον οποίο μετέχει,
 • διατυπώνει, προγραμματίζει και εφαρμόζει πολιτικές σε μικροτουριστικό και μακροτουριστικό επίπεδο, προκειμένου να επιτύχει τους επιθυμητούς στόχους.