Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού λειτουργούν τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

 

  • Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων – Executive MBA in Hotel Management
  • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα  στον Τουρισμό (Master of Science in Tourism Innovation and Intrepreneurship).
  • Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
  • Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης

 

Πληροφορίες

 

  • Πληροφορίες για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές “Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων – Executive MBA in Hotel Management” μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://HotelMBA.gr  
  • Πληροφορίες για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα  στον Τουρισμό» μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://tourpost.uniwa.gr/. Επικοινωνία με την Γραμματεία στο email: msctourismos@uniwa.gr  
  • Πληροφορίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών»: http://labreg.toum.uniwa.gr/del/
  • Πληροφορίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές “Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης”: https://mscams.uniwa.gr/

Προκηρύξεις