Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Στο Τμήμα λειτουργεί δια-ιδρυματικό και δια-τμηματικό (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα  στον Τουρισμό» (Master of Science in Tourism Entrepreneurship).

Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» θα μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Προγράμματος  tourpost.uniwa.gr,

να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία στο mail msctourismos@uniwa.gr