ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Γενικές πληροφορίες

Πρακτική Άσκηση δικαιούνται να κάνουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο όγδοο ή μεγαλύτερο εξάμηνο και  έχουν περάσει το 50% των μαθημάτων ειδικότητας.

 

 • Η Πρακτική Άσκηση για φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαρκεί 5 συνεχόμενους μήνες και μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:
  1. Χωρίς πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
  2. Μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ. Προσωρινά ΔΕΝ είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Πιθανόν να είναι διαθέσιμο από τον Οκτώβριο 2024. Θα αναρτηθεί ανακοίνωση.

 

 • Η πρακτική άσκηση για φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο ΤΕΙ διαρκεί 6 συνεχόμενους μήνες και ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τους φοιτητές που κάνουν πρακτική άσκηση εκτός ΕΣΠΑ.
 • Πρακτική Άσκηση σε χώρες του εξωτερικού πραγματοποιείται μόνο μέσω Erasmus+  Υπεύθυνος καθηγητής είναι ο κύριος Παπαδογούλας Γεώργιος.
 • Οι φοιτητές έχουν οι ίδιοι την ευθύνη να βρουν Φορέα Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης.
 • H Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης λειτουργεί συμβουλευτικά και για τυχόν απορίες οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στην Επιτροπή κάθε Δευτέρα 17:30-18:30 και Τρίτη 16:15-17:15 στο γραφείο  Κ6.107. 
 •  Οι φοιτητές παρακαλούνται να μην στέλνουν email προς επίλυση των αποριών τους (εκτός αν πρόκειται για κάτι επείγον) δεδομένου ότι δίνεται η δυνατότητα για δια ζώσης συνάντηση τις ώρες που αναφέρθηκαν παραπάνω.
 • Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης οφείλουν να ενημερώνουν τον επιστημονικό υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης, κ. Σεργόπουλο Κωνσταντίνο. 

 

Φορείς στους οποίους πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση:

 • Τουριστικά καταλύματα
 • Ξενοδοχεία
 • Boutique Hotels
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων (Youth Hostels)
 • Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις, διαμερίσματα
 • Τουριστικά γραφεία, Tour Operators
 • Τουριστικά γραφεία oργάνωσης συνεδρίων
 • Αεροπορικές Εταιρίες
 • Ακτοπλοϊκές Εταιρίες
 • Ναυτιλιακές Εταιρείες (επιβατηγός ναυτιλία)
 • Κρουαζιερόπλοια
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)
 • Εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού και  ειδικής τουριστικής υποδομής
  • Αεροδρόμια
  • Συνεδριακά κέντρα
  • Γήπεδα γκολφ
  • Τουριστικοί λιμένες, Μαρίνες
  • Χιονοδρομικά κέντρα, Ορειβατικά καταφύγια, κ.λπ.
 • Δημόσιους Φορείς και Οργανισμούς Τουρισμού και Πολιτισμού.
 • Μουσεία (υψηλής τουριστικής επισκεψιμότητας).
 • Επίσημες Κλαδικές Τουριστικές Οργανώσεις (Σ.Ε.Τ.Ε., Π.Ο.Ξ., Η.Α.Τ.Τ.Α., Η.Α.P.C.O., Ε.Ξ.Α.Α., κ.ο.κ.)

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης εξετάζει όλες τις αιτήσεις των φοιτητών, ελέγχει την καταλληλόλητα του Φ.Υ.Π.Α και το αντικείμενο εργασίας που θα έχει ο φοιτητής στον Φ.Υ.Π.Α (το οποίο πρέπει να συνάδει με την φιλοσοφία του Τμήματος και τους στόχους της Πρακτικής Άσκησης) και στην συνέχεια εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση.

Ενέργειες φοιτητών για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης εκτός προγράμματος ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση χωρίς πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα πρέπει:

 

 1. Να κάνουν αίτηση στην γραμματεία (στέλνουν email στην γραμματεία ή γίνεται και μέσω φοιτητολογίου) για να πάρουν “Βεβαίωση – Εγκριτική Απόφαση”  ότι έχουν δικαίωμα για Πρακτική Άσκηση.
 2. Να πάρουν από τον Φορέα Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ) συμπληρωμένο το έντυπο “Αποδοχή  του φοιτητή από τον Φορέα Πρακτικής Άσκησης”. Το έντυπο αυτό βρίσκεται πιο κάτω και μπορείτε να το “κατεβάσετε”.
 3. Στην συνέχεια θα πρέπει να στείλουν ταυτόχρονα στα email: sergopoulos@hotmail.com και marita.stam@gmail.com τα παρακάτω έντυπα, σκαναρισμένα αποκλειστικά σε αρχείο pdf (όχι φωτογραφίες, όχι word, όχι σκαναρισμένα από κινητό τηλέφωνο):
  • Την “Αίτηση προς την επιτροπή πρακτικής άσκησης για να εγκριθεί και να  πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση”. Η αίτηση βρίσκεται λίγο πιο κάτω και μπορείτε να την “κατεβάσετε”.
  • Την “Βεβαίωση – Εγκριτική Απόφαση” (που ήδη θα έχουν πάρει από την γραμματεία) ότι δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση
  • Την “Αποδοχή του φοιτητή από τον Φορέα Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης”.                                                                                                                                                 ΠΡΟΣΟΧΗ! KANENA ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ ΑΝ  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΚΑΙ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ SCANNER. (όχι φωτογραφίες, όχι word, όχι σκαναρισμένα από κινητό τηλέφωνο) 
 4. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, θα εξετάσει και αφού εγκρίνει την αίτηση, θα παραδοθεί στον φοιτητή (ηλεκτρονικά – με email) η σύμβαση που πρέπει να την εκτυπώσει και αφού την υπογράψει ο ίδιος και ο ΦΥΠΑ, να την σκανάρει σε αρχείο pdf και να την στείλει ηλεκτρονικά, ταυτόχρονα στα email: sergopoulos@hotmail.com και marita.stam@gmail.com. Στην συνέχεια η σύμβαση υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης και επιστρέφεται στον φοιτητή με email (υπογεγραμμένη πλέον και από τα τρία μέρη: Επιστημονικό Υπεύθυνο, Φοιτητή, ΦΥΠΑ)
 5. Έναρξη Πρακτικής Άσκησης
 6. Το αργότερο εντός 2 ημερών από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές πρέπει να στείλουν στα email: sergopoulos@hotmail.com και marita.stam@gmail.com το έντυπο Εργάνη Ε3.5 έναρξης Πρακτικής Άσκησης (το ζητούν από τον ΦΥΠΑ)
 7. Μετά την λήξη της Πρακτικής Άσκησης, εντός 30 ημερών, οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν στην γραμματεία του τμήματος φάκελο ο οποίος θα περιέχει: το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ορθά συμπληρωμένο σε μορφή σπιράλ ή θερμοκολημένο, τις αποδείξεις πληρωμής αποδοχών (τις  ζητούν από τον ΦΥΠΑ) για κάθε μήνα εργασίας και το έντυπο Εργάνη Ε3.5 λήξης Πρακτικής Άσκησης  (το ζητούν από τον ΦΥΠΑ).  Στην συνέχεια η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης βεβαιώνει ότι η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιήθηκε και ενημερώνει την Γραμματεία για να καταχωρηθεί η περάτωση της πρακτικής άσκησης στον φάκελο του φοιτητή. .

 

Ενέργειες φοιτητών για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ. ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2024.

Για την συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, αναρτάται προκήρυξη στην ιστοσελίδα του τμήματος. Χωρίς να έχει αναρτηθεί προκήρυξη οι φοιτητές δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ενέργειες για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ. Προκηρύξεις αναρτώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο αριθμός θέσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι περιορισμένος και η επιλογή των φοιτητών γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια (επίδοση στην βαθμολογία των μαθημάτων, κοινωνικά κριτήρια: ΑΜΕΑ, ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέλος τρίτεκνης, πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, κ.ά). Συνεπώς δεν σημαίνει ότι όσοι φοιτητές κάνουν αίτηση θα επιλεγούν οπωσδήποτε.

 

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ θα πρέπει να κάνουν τα εξής:

 1. Να συνδεθούν με τους κωδικούς του ΕΥΔΟΞΟΥ στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Μόνο σύνδεση χρειάζεται, τίποτα άλλο.
 2. Να κάνουν αίτηση στην γραμματεία (στέλνουν email στην γραμματεία ή γίνεται και μέσω φοιτητολογίου) για να πάρουν “Βεβαίωση – Εγκριτική Απόφαση”  ότι έχουν δικαίωμα για Πρακτική Άσκηση.
 3. Να πάρουν από τον Φορέα Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ), “Βεβαίωση Αποδοχής του φοιτητή για πρακτική άσκηση” (τρία πρωτότυπα αντίτυπα).
 4. Στην συνέχεια θα πρέπει να στείλουν ταυτόχρονα στα email: sergopoulos@hotmail.com και marita.stam@gmail.com τα παρακάτω έντυπα, σκαναρισμένα σε αρχείο pdf,
  • Αίτηση για έγκριση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης.(στην αίτηση να αναφέρεται ότι πρόκειται για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ).
  • Την Βεβαίωση – Εγκριτική Απόφαση (που ήδη θα έχουν πάρει από την γραμματεία) ότι έχουν δικαίωμα για Πρακτική Άσκηση
  • Την Βεβαίωση από τον Φορέα Υλοποίησης ότι αποδέχεται τον φοιτητή για Πρακτική άσκηση.
  • Έντυπο με Συγκεντρωτικά Στοιχεία για την Πρακτική Άσκηση συμπληρωμένο από τον φοιτητή (δακτυλογραφημένο, όχι χειρόγραφο).  Αυτό το έντυπο παραμένει σε excel μορφή (όχι pdf). Στο έντυπο με τα Συγκεντρωτικά Στοιχεία  δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί το πεδίο “Στοιχεία Επόπτη Εκπαιδευτικού”. Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.   Στο πεδίο “Κωδικός Θέσης στο Σύστημα Άτλας” γράφετε τον κωδικό τον οποίο οφείλει να σας έχει δώσει η επιχείρηση που θα κάνετε πρακτική άσκηση.
  • Την πρώτη σελίδα βιβλιαρίου Τράπεζας ή οποιοδήποτε έντυπο που να προκύπτει ότι ο ασκούμενος φοιτητής είναι δικαιούχος ή συν-δικαιούχος του λογαριασμού.
  • Δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων, εφ΄όσον συντρέχουν, (κοινωνικά κριτήρια: ΑΜΕΑ, ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέλος τρίτεκνης, πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας).
 5. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης θα εξετάσει, και αφού εγκρίνει την αίτηση, θα παραδοθεί στον φοιτητή η σύμβαση (ηλεκτρονικά – με email),
 6. Η σύμβαση θα πρέπει να εκτυπωθεί πέντε (5) φορές και να υπογραφούν (αυτές οι πέντε συμβάσεις) από τον φοιτητή και τον ΦΥΠΑ.
 7. Στην συνέχεια ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει στην Γραμματεία του τμήματος φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα παραπάνω έντυπα (δηλαδή τις τρεις πρωτότυπες βεβαιώσεις αποδοχής από τον φορέα, τις πέντε υπογεγραμμένες συμβάσεις, τα συγκεντρωτικά στοιχεία, την φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, την βεβαίωση από την γραμματεία, τα τυχόν δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων, την αίτηση για έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης). Στην συνέχεια οι πέντε συμβάσεις υπογράφονται από τους υπεύθυνους του Πανεπιστημίου και πλέον οι πέντε αυτές συμβάσεις θα είναι πλήρως υπογεγραμμένες.
 8. O φοιτητής  λίγο πριν την έναρξη της πρακτικής του, μπορεί να έρθει  στην Γραμματεία για να παραλάβει δύο από τις πέντε υπογεγραμμένες συμβάσεις. Την μία την κρατάει ο ίδιος και την άλλη την παραδίδει στον ΦΥΠΑ.
 9. Έναρξη Πρακτικής Άσκησης
 10. Το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά το  έντυπο έναρξης Πρακτικής Άσκησης φοιτητών (ΕΡΓΑΝΗ – Έντυπο Ε3.5) το οποίο ζητούν από το ΦΥΠΑ, στα παρακάτω τρία email : gpa1@uniwa.gr, sergopoulos@hotmail.com και marita.stam@gmail.com    ΠΡΟΣΟΧΗ!  Αν δεν αποσταλεί το συγκεκριμένο έντυπο δεν πραγματοποιούνται οι πληρωμές του φοιτητή.
 11. Μετά την λήξη της Πρακτικής Άσκησης, εντός δύο (2) ημερών οι φοιτητές θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά το έντυπο λήξης Πρακτικής Άσκησης φοιτητών (ΕΡΓΑΝΗ- Έντυπο  Ε3.5) το οποίο ζητούν από τον Φ.Υ.Π.Α.,  στα ακόλουθα τρία email: gpa1@uniwa.gr, sergopoulos@hotmail.com, maritastam@gmail.com. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν δεν σταλεί το συγκεκριμένο έντυπο δεν προχωράει διαδικασία περάτωσης της πρακτικής άσκησης.
 12. Τέλος, εντός 30 ημερών από την λήξη της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν στην γραμματεία του τμήματος φάκελο ο οποίος θα περιέχει: το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ορθά συμπληρωμένο σε μορφή σπιράλ ή θερμοκολημένο, τις αποδείξεις πληρωμής αποδοχών (τις  ζητούν από τον ΦΥΠΑ) για κάθε μήνα εργασίας και το έντυπο Εργάνη Ε3.5 λήξης Πρακτικής Άσκησης.  Στην συνέχεια η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης βεβαιώνει ότι η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιήθηκε και ενημερώνει την Γραμματεία για να καταχωρηθεί η περάτωση της πρακτικής άσκησης στον φάκελο του φοιτητή. .

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι φοιτητές που θα κάνουν πρακτική μέσω ΕΣΠΑ χρειάζεται να έχουν έτοιμα όλα τα απαραίτητα έγγραφα (υπογεγραμμένες συμβάσεις, βεβαιώσεις, έντυπο με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κ.λ.π.) τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης. Επίσης θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να “κατεβάζουν” τα έντυπα που αφορούν πρακτική μέσω ΕΣΠΑ τα οποία φέρουν το λογότυπο του ΕΣΠΑ.

Έντυπα που χρειάζεται να «κατεβάσετε» για Πρακτική Άσκηση ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ:

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ