ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΩ COVID-19

Λόγω της πανδημίας  από τον Μάρτιο 2021, προς διευκόλυνση των φοιτητών, λειτουργεί το τηλε-γραφείο για θέματα πρακτικής άσκησης στο MS TEAMS. Τακτικά αναρτώνται ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος για την ημέρα και ώρα κάθε φορά που πρόκειται να λειτουργήσει το τηλε-γραφείο

Το τηλεγραφείο είναι μία προσωρινή λύση στο πρόβλημα που προέκυψε λόγω της πανδημίας. Όταν επανέλθουμε σε πλήρη κανονικότητα το τηλεγραφείο θα σταματήσει την λειτουργία του και η ενημέρωση για θέματα πρακτικής άσκησης θα γίνεται στον χώρο του Πανεπιστημίου σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες οι οποίες θα ανακοινωθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 • Δεδομένου ότι λειτουργεί το τηλε-γραφείο, μην στέλνετε μηνύματα στους Καθηγητές για θέματα Πρακτικής Άσκησης (εκτός αν πρόκειται για κάτι επείγον).
 • Οι φοιτητές πρέπει να στέλνουν τα έγγραφα Πρακτικής Άσκησης στα email: sergopoulos@hotmail.com ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ με κοινοποίηση στο marita.stam@gmail.com.

Γενικές πληροφορίες

Πρακτική Άσκηση δικαιούνται να κάνουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο όγδοο ή μεγαλύτερο εξάμηνο και  έχουν περάσει το 50% των μαθημάτων ειδικότητας.

 

 • Η Πρακτική Άσκηση για φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (διαρκεί 5 συνεχόμενους μήνες) μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:
  1. Χωρίς πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Στην περίπτωση αυτή ο μηνιαίος μισθός προκύπτει κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης  Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ), της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και του  φοιτητή  και καταβάλλεται εξ’ολοκλήρου από τον Φορέα Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης προς τον ασκούμενο φοιτητή.
  2. Μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής επιδοτείται με 280 ευρώ (μεικτά) για κάθε μήνα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ενώ ο επιπλέον μισθός προκύπτει κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης  Πρακτικής Άσκησης, της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και του ασκούμενου φοιτητή και καταβάλλεται από τον ΦΥΠΑ.
 • Η πρακτική άσκηση για φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο ΤΕΙ, (διαρκεί 6 συνεχόμενους μήνες), πραγματοποιείται με τον μέχρι τώρα ισχύοντα τρόπο και ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τους φοιτητές που κάνουν πρακτική άσκηση εκτός ΕΣΠΑ.
 • Πρακτική Άσκηση σε χώρες του εξωτερικού πραγματοποιείται μόνο μέσω Erasmus+  Υπεύθυνη καθηγήτρια είναι η κυρία Κικίλια.
 • Οι φοιτητές έχουν οι ίδιοι την ευθύνη να βρουν Φορέα Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης. Ωστόσο η Επιτροπή Ενημέρωσης Φοιτητών για θέματα Πρακτικής Άσκησης λειτουργεί συμβουλευτικά και για τυχόν απορίες οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στην Επιτροπή τις ημέρες και ώρες υποδοχής φοιτητών στο γραφείο Κ6118. (Προσωρινά το γραφείο Κ6.118 δεν λειτουργεί και έχει αντικατασταθεί από το τηλε-γραφείο). Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε:
 • Τουριστικά καταλύματα
 • Ξενοδοχεία
 • Boutique Hotels
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων (Youth Hostels)
 • Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις, διαμερίσματα
 • Τουριστικά γραφεία, Tour Operators
 • Τουριστικά γραφεία oργάνωσης συνεδρίων
 • Αεροπορικές Εταιρίες
 • Ακτοπλοϊκές Εταιρίες
 • Ναυτιλιακές Εταιρείες (επιβατηγός ναυτιλία)
 • Κρουαζιερόπλοια
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)
 • Εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού και  ειδικής τουριστικής υποδομής
  • Αεροδρόμια
  • Συνεδριακά κέντρα
  • Γήπεδα γκολφ
  • Τουριστικοί λιμένες, Μαρίνες
  • Χιονοδρομικά κέντρα, Ορειβατικά καταφύγια, κ.λπ.
 • Δημόσιους Φορείς και Οργανισμούς Τουρισμού
 • Επίσημες Κλαδικές Τουριστικές Οργανώσεις (Σ.Ε.Τ.Ε., Π.Ο.Ξ., Η.Α.Τ.Τ.Α., Η.Α.P.C.O., Ε.Ξ.Α.Α., κ.ο.κ.)
 

 

 1.  

Ενέργειες φοιτητών για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης εκτός προγράμματος ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση χωρίς πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα πρέπει:

 

 1. Να κάνουν αίτηση στην γραμματεία για να πάρουν “Βεβαίωση – Εγκριτική Απόφαση”  ότι έχουν δικαίωμα για Πρακτική Άσκηση (η γραμματεία χρειάζεται περίπου μία εβδομάδα για να χορηγήσει την βεβαίωση).
 2. Να πάρουν από τον Φορέα Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ), “Βεβαίωση Αποδοχής του φοιτητή για Πρακτική Άσκηση” 
 3. Στην συνέχεια θα πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης  τα εξής:
  • Αίτηση για έγκριση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης
  • Την Βεβαίωση – Εγκριτική Απόφαση (που ήδη θα έχουν πάρει από την γραμματεία) ότι δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση
  • Την Βεβαίωση αποδοχής του φοιτητή από τον Φορέα Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης.
 4. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, θα εξετάσει και αφού εγκρίνει την αίτηση, θα παραδοθεί στον φοιτητή η σύμβαση που πρέπει να την επιστρέψει σε 3 πρωτότυπα αντίτυπα, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τόσο από τον ίδιο τον φοιτητή όσο και από τον ΦΥΠΑ.
 5. Έναρξη Πρακτικής Άσκησης
 6. Το αργότερο εντός 2 ημερών από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης να στείλουν στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης το έντυπο Εργάνη Ε3.5 έναρξης Πρακτικής Άσκησης (το ζητούν από τον ΦΥΠΑ)
 7. Μετά την λήξη της Πρακτικής Άσκησης, εντός 30 ημερών, ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει στην Γραμματεία το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ορθά συμπληρωμένο σε μορφή σπιράλ ή θερμοκολημένο, αποδείξεις πληρωμής αποδοχών για κάθε μήνα (τις  ζητούν από τον ΦΥΠΑ) και το έντυπο Εργάνη Ε3.5 λήξης Πρακτικής Άσκησης  (το ζητούν από τον ΦΥΠΑ) . Στην συνέχεια η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης βεβαιώνει ότι η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιήθηκε και ενημερώνει την Γραμματεία για να καταχωρηθεί η περάτωση της πρακτικής άσκησης στον φάκελο του φοιτητή.

 

Σημείωση

Η Πρακτική Άσκηση δεν βαθμολογείται.

Έντυπα που χρειάζεται να «κατεβάσετε» για Πρακτική Άσκηση ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ:

Ενέργειες φοιτητών για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ

Για την συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, αναρτάται προκήρυξη στην ιστοσελίδα του τμήματος. Χωρίς να έχει αναρτηθεί προκήρυξη οι φοιτητές δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ενέργειες για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ. Προκηρύξεις αναρτώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο αριθμός θέσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι περιορισμένος και η επιλογή των φοιτητών γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια (επίδοση στην βαθμολογία των μαθημάτων, κοινωνικά κριτήρια: ΑΜΕΑ, ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέλος τρίτεκνης, πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, κ.ά). Συνεπώς δεν σημαίνει ότι όσοι φοιτητές κάνουν αίτηση θα επιλεγούν οπωσδήποτε.

 

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ θα πρέπει να κάνουν τα εξής:

 1. Να συνδεθούν με τους κωδικούς του ΕΥΔΟΞΟΥ στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Μόνο σύνδεση χρειάζεται, τίποτα άλλο.
 2. Να κάνουν αίτηση στην Γραμματεία για να πάρουν “Βεβαίωση – Εγκριτική Απόφαση” ότι δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση (η γραμματεία χρειάζεται περίπου μία εβδομάδα για να χορηγήσει την βεβαίωση).
 3. Να πάρουν από τον Φορέα Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ), Βεβαίωση Αποδοχής του φοιτητή για πρακτική άσκηση (τρία πρωτότυπα αντίτυπα)
 4. Να καταθέσουν στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης τα παρακάτω:
  • Αίτηση για έγκριση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης.(στην αίτηση να αναφέρεται ότι πρόκειται για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ).
  • Την Βεβαίωση – Εγκριτική Απόφαση (που ήδη θα έχουν πάρει από την γραμματεία) ότι έχουν δικαίωμα για Πρακτική Άσκηση
  • Την Βεβαίωση από τον Φορέα Υλοποίησης ότι αποδέχεται τον φοιτητή για Πρακτική άσκηση (κατατίθεται σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα).
  • Έντυπο με Συγκεντρωτικά Στοιχεία για την Πρακτική Άσκηση συμπληρωμένο από τον φοιτητή (δακτυλογραφημένο, όχι χειρόγραφο). Το έντυπο θα συνοδεύεται από τη φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας, στο οποίο ο ασκούμενος φοιτητής είναι δικαιούχος ή συν-δικαιούχος. Το έντυπο με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατατίθεται σε τρία (3) αντίτυπα). Στο συγκεκριμένο έντυπο δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν οι φοιτητές το πεδίο “Στοιχεία Επόπτη Εκπαιδευτικού”. Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.   Στο πεδίο “Κωδικός Θέσης στο Σύστημα Άτλας” γράφετε τον κωδικό τον οποίο οφείλει να σας δώσει η επιχείρηση που θα κάνετε πρακτική άσκηση.
  • Κατάθεση δικαιολογητικών κοινωνικών κριτηρίων, εφ΄όσον συντρέχουν, (κοινωνικά κριτήρια: ΑΜΕΑ, ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέλος τρίτεκνης, πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας).
 5. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης θα εξετάσει, και αφού εγκρίνει την αίτηση, θα παραδοθεί στον φοιτητή η σύμβαση, η οποία πρέπει να της επιστραφεί σε 5 πρωτότυπα αντίτυπα, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τόσο από τον ίδιο τον φοιτητή όσο και από τον ΦΥΠΑ.
 6. Έναρξη Πρακτικής Άσκησης
 7. Το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά το  έντυπο αναγγελίας έναρξης Πρακτικής άσκησης φοιτητών (ΕΡΓΑΝΗ – Έντυπο Ε3.5) το οποίο ζητούν από το ΦΥΠΑ, στο email : gpa1@uniwa.gr. Αν δεν αποσταλεί το συγκεκριμένο έντυπο δεν πραγματοποιούνται οι πληρωμές του φοιτητή.
 8. Μετά την λήξη της Πρακτικής Άσκησης ,έντός 30 ημερών, ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει στην επιτροπή ενημέρωσης Πρακτικής Άσκησης το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ορθά συμπληρωμένο σε μορφή σπιράλ ή θερμοκολημένο, αποδείξεις 0πληρωμής αποδοχών (τις  ζητούν από τον ΦΥΠΑ) για κάθε μήνα εργασίας και το έντυπο Εργάνη Ε3.5 λήξης Πρακτικής Άσκησης  (το ζητούν από τον ΦΥΠΑ) . Στην συνέχεια η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης βεβαιώνει ότι η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιήθηκε και ενημερώνει την Γραμματεία για να καταχωρηθεί η περάτωση της πρακτικής άσκησης στον φάκελο του φοιτητή. .

 

Σημειώσεις

 • Οι φοιτητές που θα κάνουν πρακτική μέσω ΕΣΠΑ χρειάζεται να ξεκινήσουν την παραπάνω  διαδικασία και να έχουν έτοιμα όλα τα απαραίτητα έγγραφα (υπογεγραμμένες συμβάσεις, βεβαιώσεις, έντυπο με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κλπ) τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης.
 • Η Πρακτική Άσκηση δεν βαθμολογείται.

Έντυπα που χρειάζεται να «κατεβάσετε» για Πρακτική Άσκηση ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ: