Επικοινωνια

Πρόεδρος τμήματος

Κικίλια Αικατερίνα

Email: akikilia@uniwa.gr

 

Αντιπρόεδρος τμήματος 

Παπαγεωργίου Αθηνά

Email: apapageorgiou@uniwa.gr

 

Προϊστάμενος Γραμματείας

Βενέρης Κωνσταντίνος

Τηλ.: +30 210 538 5210

 

Γραμματεία Τμήματος

Γαλάρης Αλέξανδρος

Τηλ.: +30 210 538 5212

Αγγελιδάκης Άγγελος

Τηλ.: +30 210 538 5211

 

Email: tourism@uniwa.gr