Σχεδιασμός Τουριστικών Καταλυμάτων και Εγκαταστάσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Η10

Εξάμηνο:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει για τις διαφορετικές κατηγορίεςτουριστικών καταλυμάτωνκαι ειδικών τουριστικών εγκαταστάσεων
 • Γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση ενός τουριστικού καταλύματος ή μιας ειδικής τουριστικής εγκατάστασης στην Ελλάδα
 • Κατανοεί τις βασικές αρχές για το σχεδιασμό των τουριστικών καταλυμάτωνκαι ειδικών τουριστικών εγκαταστάσεων
 • Κατανοεί τη σημασία των διάφορων συστημάτων πιστοποίησης και ποιότητας στα τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
 • Κατανοεί ζητήματα που σχετίζονται με λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές
 • Μπορεί να κατανοήσει τη σημασία του σωστού σχεδιασμού ενός τουριστικού καταλύματος ώστε να είναι λειτουργικά σωστό και ελκυστικό στους τουρίστες.

 

Γενικές Ικανότητες

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει ένα ευρύτερο πλαίσιο ικανοτήτων που θα του παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ενδεχόμενη ενασχόλησή του στη διοίκηση τουριστικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων. Θα μπορεί να συγκεντρώνει και εν μέρει να αναλύει πληροφορίες και δεδομένα και να προσεγγίζει με τρόπο αυτόνομο θέματα διαχείρισης και σχεδιασμού.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις με την ακόλουθη θεματολογία:

 • Ιστορική εξέλιξη των τουριστικών καταλυμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Τύποι και ειδικές κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων
 • Κατηγορίες ειδικών τουριστικών εγκαταστάσεων
 • Βασικές αρχές σχεδιασμού τουριστικών καταλυμάτων
 • Θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη δημιουργία των τουριστικών καταλυμάτων και των τουριστικών εγκαταστάσεων
 • Πλαίσιο λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών
 • Συστήματα πιστοποίησης και ποιότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Σύγχρονες τάσεις στον σχεδιασμό ενός τουριστικού καταλύματος
 • Σύγχρονες τάσεις στο σχεδιασμό τουριστικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτες περίπτωσης/επισκέψεις.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (50% του βαθμού) που περιλαμβάνει ερωτήσεις κρίσεως και γνώσεων
 2. Ατομική Εργασία (με 50% συνεισφορά στο βαθμό)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Bλάμη Αιμιλία (2023), Boutique Hotels, Προπομπός (112693288)
 • Παπαμανώλης Νικόλαος (2007) Αρχιτεκτονική και Εξοπλισμός Ξενοδοχείων, Ελλην (16302)
 • Αίσωπος Γιάννης (επιμ.), (2015) Τοπία Τουρισμού: Ανακατασκευάζοντας την Ελλάδα -2ηέκδοση ΔΟΜΕΣ (50660872)

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση
 • Τουριστικά Θέματα
 • Annals of Tourism Research
 • Archives of Economic History
 • Cahiers d’ Espaces
 • European Journal of Tourism Research
 • International Journal of Applied Sciences in Tourism
 • Journal of Travel Research
 • Journal of Tourism Research
 • La Documentation Francaise
 • Les Cahiers du Tourisme
 • Leisure Science
 • Revue du Tourisme
 • Revue Espaces
 • The Economist Intelligent Unit
 • Tourismes et Territoires
 • Tourism Management
 • Tourism Economics
 • Tourism Analysis
 • Tourismos
 • Tourism Issues