Πρακτική άσκηση

Κωδικός Μαθήματος:

Η4

Εξάμηνο:

H' Εξάμηνο

Μονάδες ECTS:

10


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φάσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμπεδώσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Επίσης η πρακτική άσκηση φέρνει τους φοιτητές σε επαφή με το σύνολο των τομέων της τουριστικής αγοράς, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν μία επιτυχημένη καριέρα στο μέλλον.

Ειδικά για τον τουριστικό κλάδο, η πρακτική άσκηση είναι απαραίτητη, διότι τα τουριστικά επαγγέλματα φέρνουν τους εργαζόμενους σε επαφή με τον πελάτη, όπου το τουριστικό προϊόν καταναλώνεται τη στιγμή που προσφέρεται, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολος ο προέλεγχος της ποιότητάς του. Για το λόγο αυτό ο εργαζόμενος πρέπει να είναι πάντα ακριβής, ταχύς, ευγενικός, πρόθυμος και να διαθέτει άριστη τεχνική κατάρτιση. Ο συνδυασμός των ανωτέρω, κάνει αναγκαία την προσεκτική και ήπια προσαρμογή των φοιτητών στις απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Από την άλλη πλευρά, το τουριστικό προϊόν αποτελείται από διάφορα επί μέρους προϊόντα, τα οποία προσφέρονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και σε διαφορετικούς χώρους. Ταυτόχρονα το τουριστικό προϊόν διαμορφώνεται ασταμάτητα μέσα στο χρόνο των διακοπών και παίρνει την τελική του μορφή με την ολοκλήρωσή τους. Αυτές οι συνθήκες της τουριστικής παραγωγής, κάνουν ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας την πρακτική άσκηση των φοιτητών του τμήματος, οι οποίοι μέσα από την πρακτική βιώνουν τις ιδιαιτερότητες της τουριστικής προσφοράς και εκπαιδεύονται στη διαχείριση των ειδικών συνθηκών παραγωγής του κλάδου.

Επί πλέον, ο κάθε καταναλωτής του τουριστικού προϊόντος αποτελεί μία ειδική περίπτωση και οι εργαζόμενοι πρέπει να εξοικειωθούν με την κοινωνικότητα του επαγγέλματος και με τη διαχείριση παραπόνων, όταν αυτά παρουσιαστούν.

Για τους παραπάνω λόγους, η καριέρα των φοιτητών της Κατεύθυνσης Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, εξαρτάται τα μέγιστα από την ποιότητα της πρακτικής τους άσκησης και πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία στην ποιότητα των επιχειρήσεων,φορέων και οργανισμών που επιλέγονται από τα Τμήματα για να ολοκληρώσουν οι φοιτητές την πρακτική τους άσκηση.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί (5) ημερολογιακούς μήνες*. Είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη.

Τήρηση βιβλίου πρακτικής άσκησης.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική.

Αξιολόγηση από τον επόπτη καθηγητή.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Σιάνου –Κύργιου Ελ. (2010), Από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας, Εκδόσεις Μεταίχμιο εκδοτική.
 • Τητήρου Χρ. (2011), Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, Εκδόσεις Χρ. Γρηγόρη.

 

 

* διάρκεια 6 μήνες για φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο ΤΕΙ