Τουριστικό Δίκαιο

Κωδικός Μαθήματος:

Ε1

Εξάμηνο:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στο πολύπλοκο και πολυδαίδαλο χώρο των νομικών ρυθμίσεων που διέπουν την τουριστική δραστηριότητα. Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το ρόλο του κράτους στη θέσπιση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του τουριστικού τομέα. Ειδικότερα, να καταστεί αντιληπτή η σημασία της τήρησης των κανόνων δικαίου στο χώρο του τουρισμού, της γνώσης των προϋποθέσεων για την δημιουργία μιας τουριστικής επιχείρησης, των κανόνων και περιορισμών για την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης στο χώρο καθώς και τις κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση παράβασης του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τη λειτουργία του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων
 • Να γνωρίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας κάθε είδους τουριστικής επιχείρησης
 • Να αναζητά και να διαχειρίζεται τα απαραίτητα διοικητικά και νομικά έγγραφα για την λειτουργία μιας τουρ. επιχείρησης
 • Να αναγνωρίζει τους κανόνες και τους περιορισμούς λειτουργίας των τουρ. επιχειρήσεων με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Τουρισμός και Δίκαιο
 • Η Δημόσια Διοίκηση του Τουρισμού. Δομή και αρμοδιότητες
 • Θεσμικό πλαίσιο των τουριστικών επιχειρήσεων:Τουριστικά καταλύματα, Ξενώνες Νεότητας, Τουριστικά γραφεία, Τουριστικά καταστήματα, Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (τουριστικά λεωφορεία, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, λιμουζίνες, τουρ. τρένα).
 • Ειδικές τουριστικές Υποδομές (Συνεδριακά κέντρα, Χιονοδρομικά Κέντρα, Ψυχαγωγικά Θεματικά Πάρκα, Ορειβατικά καταφύγια, κέντρα ιαματικού τουρισμού, αυτοκινητοδρόμια, γήπεδα γκολφ)
 • Θεσμικό πλαίσιο εναλλακτικών μορφών τουρισμού

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει Ερωτήσεις κρίσεως
 2. α. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (20%) ή
 3. β. Πρόοδοι (20%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Μυλωνόπουλος, Δ. (2016). «Τουριστικό Δίκαιο», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • International Travel Law Journal