Διαπολιτισμικό Μάνατζμεντ

Κωδικός Μαθήματος:

Η8

Εξάμηνο:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουντην σημασία που έχει η διαμόρφωση ενός τρόπου σκέψης, λήψης αποφάσεων, άσκησης διοίκησης και συμπεριφοράς συμβατούμε το πολυπολιτισμικό περιβάλλον που θα τους επιτρέψει να λειτουργήσουν αρμονικά και εξελικτικά μέσα σε αυτό. Η κατανόηση των βασικών εννοιών της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και του μάνατζμεντ συμβάλει στην ενεργό και θετική συμμετοχή στις λειτουργίες των διεθνοποιημένου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται όλο και μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών επιχειρήσεων, των φορέων και των οργανισμών που δραστηριοποιούνται μέσα και γύρω από το τουριστικό οικονομικό, γεωγραφικό και κοινωνικό περιβάλλον, την βάση για την κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσει τους διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας των επιχειρήσεων ανάλογα με την διαφορετικότητα της κουλτούρας που τις διέπει
 • Εμπεδώσει τις τεχνικές διοίκησης των επιχειρήσεων μέσα σ’ ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον
 • Αναλύσει την σημασία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας
 • Να διακρίνει τις ορθές επιλογές που πρέπει να κάνει ένας μάνατζερ στην άσκηση των καθηκόντων του με γνώμονα την αποτελεσματική σύνθεση ενός μοντέλου διοίκησης συμβατού με την αποδοχή της διαφορετικότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου που διοικεί
 • Να κατανοήσει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και άσκησης διοίκησης σ’ ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον με τη χρήση ασκήσεων διαπολιτισμικού ενδιαφέροντος.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ατομική Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η κουλτούρα ως θεμέλιο της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Κουλτούρα και διεθνέςμάνατζμεντ, οι επιπτώσεις της κουλτούρας στην πρακτική του μάνατζμεντ, η αλληλεπίδραση της κουλτούρας και του μάνατζμεντ μέσω της επικοινωνίας, κουλτούρα και επιχειρηματικό περιβάλλον, το κοινωνικό κεφάλαιο των οργανισμών και των επιχειρήσεων, η οργανωσιακή κουλτούρα, η πολιτισμική ευαισθητοποίηση στην διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, πολιτισμική οικονομική, η διαπολιτισμική επικοινωνία, η διοίκηση και το μάνατζμεντ στις διαφορετικές κουλτούρες, η κατανόηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (75%) που περιλαμβάνει:
  -Ανάπτυξη τριών θεωρητικών ερωτήσεωνκαι ανάπτυξη δύο πρακτικών εφαρμογών ή
  -ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή
  -συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής με θεωρητικό προς ανάπτυξη θέμα
 2. Παρουσίαση ατομικής και ομαδικής εργασίας (25%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Οι κόσμοι που μοιραζόμαστε, J. Hendry, εκδόσεις Κριτική, 2011
 • Πολιτισμική θεωρία, P. Smith , εκδόσεις Κριτική, 2006

 

Ξενόγλωση

 • Management Across Cultures: Challenges and Strategies, R.Steers, C. Sanchez-Runde, L. NardonCambridge University Press, 2013
 • Management Across Cultures: Challenges and Strategies, R.Steers, C. Sanchez-Runde, L. NardonCambridge University Press, 2013
 • Managing Across Cultures: The Seven Keys to Doing Business with a Global Mindset, C. Solomon M. Schell, McGraw Hill, 2009
 • When Cultures Collide: Leading Across Cultures, R. Lewis, N. Brealey Publishing, 2006
 • When Teams Collide: Managing the International Team Successfully, R. Lewis, Nicholas Brealey Publishing, 2012
 • Cultures and organizations: software of the mind, G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov. McGraw-Hill, 2010
 • Intercultural Communication: A Reader, 13th edition by Samovar, Larry A., Porter, Richard E., McDaniel, Edwin R., Wadsworth, Cengage Learning, 2012