Εισαγωγή στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Γ5

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματοςείναι η απόκτηση γνώσεων πάνω στις ιδιαιτερότητες διοίκησης των διαφόρων τύπων επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι τεχνικές και μέθοδοι του μάνατζμεντ που πρέπει να υιοθετήσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις ώστε να διαχειριστούν καλύτερα τα ζητήματα που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την πολυπλοκότητα της παροχής τουριστικών υπηρεσιών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οφοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • κατανοεί την πολυπλοκότητα του τουριστικού κλάδου και τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην παραγωγή των τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών
 • αναγνωρίζει και να κατανοεί το οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας ενός τουριστικού επιχειρησιακού συστήματος.
  γνωρίζει τη δομή και να αναλύει την οργάνωση των τουριστικών επιχειρήσεων
 • κατανοεί τις λειτουργικές και διαδικασίες παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας.
 • γνωρίζει τις βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων
 • κατανοεί τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας των τουριστικών υπηρεσιών
 • αναλύει τους παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητα της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων
 • γνωρίζει τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους διαχείρισης και διοίκησης των τουριστικών υπηρεσιών
 • εφαρμόζει μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης τουριστικών επιχειρήσεων και να αξιολογείτον τρόπο λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων
 • κατανοεί την σημαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα στην επίτευξη ποιότητας και αποδοτικότητας στις τουριστικές επιχειρήσεις.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στην:

 • Επιστημονικές προσεγγίσεις στη Διοικητική Επιστήμη.
 • Ανάλυση του τουριστικού κλάδου και ανάπτυξη των επιχειρηματικών ευκαιριών που προσφέρει.
 • Aνάλυση των τάσεων της διεθνούς τουριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Ανάλυση των κινήτρων της τουριστικής επιχειρηματικότητας.
 • Δομή και τυπολογία των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Το περιβάλλον της τουριστικής επιχείρησηςκαι θέματα ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη θεμάτων οργάνωσης και διοίκησης (Management)
  • Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων,
  • Τουριστικών Γραφείων και TourOperators
  • Τουριστικών Μεταφορών
  • Επιχειρήσεων Εστίασης και Ψυχαγωγίας
  • Εταιριών Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων
  • Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Θεωρητικό Μέρος

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Παρουσιάσεις με powerpoint

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Λαλούμης , Δ. (2018), Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Αθήνα, Φαίδιμος
 • Λαλούμης, Δ., (2017,) Hotel Management, Αθήνα, Interbooks
 • Παπαγεωργίου, Α.,(2007), Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Γραφείων, Αθήνα, Interbooks
 • Ανδριώτης,Κ (2004), Μάνατζμεντ τουριστικών επιχειρήσεων : Μία στρατηγική προσσέγγιση.’Ελλην, Αθήνα.
 • Βαξεβανίδου, Μ. και Ρεκλείτης, Π. (2008), Managementανθρώπινων πόρων: Θεωρία και πράξη, Αθήνα: Προπομπός
 • Γεωργόπουλος, Ν., (2006), Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Αθήνα, Μπένου
 • Κέφης, Β. (2005), Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ (1η ‘Εκδοση), Αθήνα, Κριτική.
 • Ιορδάνογλου, Δ.,(2008), Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες οργανώσεις: Νέες τάσεις και πρακτικές, Αθήνα, Κριτική
 • Archer, B. H. (1982). The Value of Multipliers and Their PolicyImplications. Tourism Management, 3(4), 236-241.
 • Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. Canadian Geographer, 24(1), 1-12.
 • Doswell, R. (1997), Tourism: how effective management makes the difference, Oxford, Boston: Butterworth Heinemann.
 • Evans, N., Campbell., B & Stonehouse, G. (2003). Strategic Management for Travel and Tourism. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Freeman, R. E. (1983). Strategic management: A stakeholder approach. Advances in Strategic Management, 1, 31-60.
 • Simmons, D. (1994). Community participation in tourism planning. Tourism management,15(2), 98-108. doi: 10.1016/0261-5177(94)90003-5

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Tourism Management
 • Journal of Operation Management
 • Production and Operation management
 • Total Quality Management and Business Excellence
 • Tourism & Management Studies
 • Tourism and Hospitality: Planning & Development
 • Annals of Tourism Research
 • Journal of Tourism Research
 • Tourismos
 • European Journal ofTourism Research
 • International Journal of Hospitality & Tourism Administration
 • International Journal of Tourism Research
 • Journal of Hospitality & Tourism Research