Εκπαιδευτική Πολιτική και Τουριστική Εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος:

Γ3

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στην τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε θέματα της Ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και πιο συγκεκριμένα στην τουριστική εκπαιδευτική πολιτική.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν τη δομή της τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • έχουν μία ευρεία γνώση για το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ και μία άποψη για την εκπαίδευση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
 • γνωρίζουν το πλαίσιο και τις αρμοδιότητες των διαφόρων φορέων παροχής τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • αναγνωρίζουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και τις προοπτικές της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας
 • να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ελληνικού τουριστικού εκπαιδευτικού συστήματος και της αντίστοιχης εκπαιδευτικής πολιτικής.
 • να κατανοήσουν και να αναλύσουν τους τρόπους παρέμβασης του κράτους στην τουριστική εκπαίδευση και στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Λήψη Αποφάσεων
 • Προσαρμογή των παρεχομένων γνώσεων στις σύγχρονες τουριστικές εξελίξεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

 • Ιστορική εξέλιξη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
 • Συστημικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση.
 • Οργανωτική και διοικητική δομή του σύγχρονου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
 • Δομή του τουριστικού εκπαιδευτικού συστήματος
 • Εκπαίδευση, κατάρτιση, Δια Βίου μάθηση (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, Σχολές ΟΤΕΚ, Σχολές ξεναγών, Τ.Ε.Ι., Πανεπιστήμια, Μεταπτυχιακές Σπουδές, σεμινάρια επιμόρφωσης κ.λπ.).
 • Περιεχόμενο σπουδών σε όλες τις βαθμίδες.
 • Επαγγελματικά δικαιώματα, πιστοποίηση, απασχόληση.
 • Το τουριστικό εκπαιδευτικό σύστημα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Εκπαιδευτική τουριστική πολιτική.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Θεωρητικό Μέρος: (70% )
  Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
  – Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  – Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  – Επίλυση Προβλημάτων

 2. Ομαδική/Ατομική Εργασία (30% )
  Παρουσιάσεις με powerpoint

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Κικίλια, Κατ. (2013). Τουριστική Συνείδηση και Εθνική Παιδεία.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of tourismstudies
 • Tourism Recreation Research
 • Leisure, Sport & Tourism Educationd