Σύγχρονα Οικονομικά Θέματα

Κωδικός Μαθήματος:

Γ7

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή και η ανάλυση των σύγχρονων πτυχών της παγκόσμιας οικονομίας. Η οικονομία παίζει και έπαιζε πάντοτε έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις ανθρώπινες κοινωνίες. Στις τελευταίες δεκαετίες που οι οικονομικές σχέσεις έγιναν περισσότερο πολύπλοκες και  οι εθνικές οικονομίες διασυνδέθηκαν μεταξύ τους έτσι ώστε να αποτελούν πλέον μια παγκόσμια οικονομία, κάθε πτυχή της κοινωνικής, αμυντικής, επιστημονικής, καλλιτεχνικής ή άλλης δραστηριότητας επηρεάζεται έντονα από το υφιστάμενο πλέγμα των οικονομικών σχέσεων. Είναι, επομένως, πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τις αρχές της οικονομικής επιστήμης για να κατανοεί τα σύγχρονα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται ή επηρεάζονται από οικονομικούς παράγοντες. Στόχος είναι η ενημέρωση του φοιτητή στις σύγχρονες εξελίξεις και στα θέματα αυτά.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αποκτήσει τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης του τρόπου λειτουργίας του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος και της πολυπλοκότητας των σύγχρονων οικονομικών θεμάτων
 • Βοηθήσει στην κατανόηση των μηχανισμών της οικονομικής σκέψης αναφορικά με την επιλογή εναλλακτικών λύσεων του οικονομικού προβλήματος σε συνδυασμό με τις επί μέρους παραμέτρους των εξειδικευμένων προβλημάτων που εξετάζονται
 • Διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη της αλληλεπίδρασης των διαφόρων σύγχρονων οικονομικών θεμάτων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότη

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Κατανάλωση, εισοδηματική ανισότητα, παραοικονομία
 • Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία
 • Οικονομική πρόοδος
 • Εκπαίδευση, Φύλο και Εργασία
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον και Ασφάλεια Φυσικών Πόρων
 • Περιβάλλον και οικονομία
 • Κατηγορίες ρύπανσης
 • Χρηματοπιστωτικά και Νομισματικά Συστήματα
 • Επισιτιστική ασφάλεια και γεωργία
 • Υγεία και πολιτικές υγείας
 • Πληροφορίες και ψυχαγωγία
 • Διεθνές Εμπόριο και Επενδύσεις
 • Μακροπρόθεσμες επενδύσεις, υποδομές και ανάπτυξη
 • Κινητικότητα
 • Παραγωγή
 • Οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις
 • Οικονομική πρόοδος και στασιμότητα
 • Παράγοντες και θεωρίες της οικονομικής ανάπτυξης
 • Οι αναπτυσσόμενες χώρες
 • Τι χρειάζεται για να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη
 • Η εξέλιξη των οικονομικών συστημάτων

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (75%) που περιλαμβάνει:
  – Ανάπτυξη τριών θεωρητικών ερωτήσεων και ανάπτυξη δύο πρακτικών εφαρμογών
  – ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  – ή συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής με θεωρητικό προς ανάπτυξη θέμα
 2. Παρουσίαση ατομικής και ομαδικής εργασίας (25%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Ταξίδι στον κόσμο της οικονομίας, Galbraith, εκδόσεις Κάκτος, 2000
 • 50 Οικονομικές θεωρίες που επηρέασαν την ανθρωπότητα, Επιμέλεια D. Marron, εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2011
 • Οι φιλόσοφοι του οικονομικού κόσμου, R.Heilbroner, εκδόσεις Κριτική,2000
 • Σύγχρονα οικονομικά θέματα, Γ. Κώττη, Α.Κώττη, εκδόσεις Παπαζήση,1995
 • Οικονομικές θεωρίες και κρίσεις, Νίκος Χριστοδουλάκης, εκδόσεις Κριτική,2015
 • Οικονομικά με ανθρώπινο πρόσωπο, Julie A. Nelson, εκδόσεις Κριτική,2009

 

Ξενόγλωση