Διοίκηση Μπαρ Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Η9

Εξάμηνο:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την κάλυψη της θέσης του Bar Manager σε ξενοδοχειακές μονάδες, αλυσίδες και καταλύματα και η εξοικείωση των σπουδαστών σε εξειδικευμένες Εφαρμογές Διοίκησης Τμημάτων Μπαρ στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • ΑυτόνομηΕργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργου
 • Προσαρμογή σενέες καταστάσεις
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μάθημα αναλύονται έννοιες όπως το προσωπικό, το σέρβις, η προώθηση πωλήσεων, όπως η οικονομική εκμετάλλευση και διαχείριση του μπαρ μέσω Η/Υ και, όπως η ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων της λειτουργίας του μπαρ. Οι μορφές των Μπαρ, η οργάνωση και λειτουργία τους ως σημαντικά τμήματα εκμετάλλευσης μέσα στα ξενοδοχειακά καταλύματα, τις ξενοδοχειακές μονάδες και τις ξενοδοχειακές αλυσίδες. Διδάσκονται οι τύποι των αλκοολούχων ποτών, των αναψυκτικών και των αφεψημάτων, οι μέθοδοι παραγωγής τους, και τέλος οι ιδιαιτερότητες διοίκησης των μπαρ. Αναλυτικά, πραγματοποιείται:

 • Η εξοικείωση με τους χώρους και τον εξοπλισμό του μπαρ.
 • Το σερβίρισμα ποτών στο μπαρ.
 • Η τεχνική μίξης ποτών (cocktails)
 • Ανάλυση της διαχείρισης του κόστους.
 • Μέθοδοι παρασκευής αλκοολούχων, τυπολογία αυτών
 • Οινολογία
 • Τεχνική μπαρ, καφετέριας
 • Διοίκηση Μπαρ
 • Μάρκετινγκ και πωλήσεις μπαρ.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτή τελική εξέταση για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος (100%) που περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (50%)
-Ερωτήσεις Ανάπτυξης (30%)
-Επίλυση υποθετικών προβλημάτων (20%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Διεύθυνση και Τεχνική του μπαρ-Ποτά –Οινολογία. Πρινιανάκη Ελευθερία, εκδόσεις Interbooks,1997
 • Μπαρ, Ποτά, Οινολογία, Α. Μάρας, εκδόσεις Interbooks, 1999
 • Το μεγάλο βιβλίο του Bar, H.F.ULLMANN,2009
 • Επάγγελμα Μπάρμαν, Ίων, 2014

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of Tourism Research
 • Tourismos
 • Journal of Operation Management
 • Production and Operation management