Επαγγελματικά Ιταλικά

Κωδικός Μαθήματος:

Ζ7

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος “Επαγγελματικά Ιταλικά” είναι να μπορούν οι σπουδαστές να ανταποκρίνονται επιτυχώς σε καταστάσεις επικοινωνίας που έχουν σχέση με το περιβάλλον και τις απαιτήσεις του ξενοδοχείου,του τουριστικού γραφείου και γενικότερα του επαγγελματικού χώρου. Επίσης, να καλυφθούν οι επικοινωνιακές ανάγκες των σπουδαστών στην Ιταλική γλώσσα κατά την διάρκεια πιθανής απασχόλησής τους σε τουριστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε χώρες -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την ολοκλήρωση τουμαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Χρησιμοποιούν τα Επαγγελματικά Ιταλικά.
 • Να κατανοούν τη διεθνή βιβλιογραφία στην Ιταλική γλώσσα.
 • Επικοινωνούν στον προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Ανιχνεύουν ένα εξειδικευμένο τουριστικό κείμενο και να κατανοούντην κεντρική ιδέα του περιεχομένου, παρά την ύπαρξη άγνωστου λεξιλογίου και ορολογίας.
 • Συνθέτουν και να γράφουν επιστολές που σχετίζονται με τον Τουρισμό και την Διοίκηση Επιχειρήσεων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Λήψη Αποφάσεων
 • Προσαρμογή των παρεχομένων γνώσεων στις σύγχρονες τουριστικές εξελίξεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανάλυση και κατανόηση της συνολικής δομής της Ιταλικής γλώσσας με τη χρήση γραπτών και προφορικών ασκήσεων που βασίζονται στα προς επεξεργασία κείμενα. Εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας όπως αυτή χρησιμοποιείται στις τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες, συνεδριακά κέντρα κλπ.). Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ορολογία, στην προφορική επικοινωνία και στη σύνθεση επιστολών και αναφορών.
Εξάσκηση στο σύνολο της Ιταλικής γλώσσας σε όλους τους τομείς με τελικό στόχο την πλήρη χρησιμοποίηση της (προφορική και γραπτή επικοινωνία) σε θέματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

 2. Ομαδική/Ατομική Εργασία (30%)
  -Παρουσιάσεις με powerpoint

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Ζωρας Γ κ Τσολκας Γ “Ιταλικα στον Τουρισμο” ΥΠΕΠΘ 2018
 • Ζωρας Γ κ Τσολκας Γ.”Ιταλικα στο εργασιακο περιβαλλον” ΥΠΕΠΘ 2018
 • Κaterin K. (1994) Bravo (GrammaticaItalian Per Stranier) Mondadori.
 • Kernibirger C. (1994) L’ Italiano Nel Turismo-Guerra.
 • Kernibirger C. (1994) L’ Italiano Nel Turismo (Esercia)-Guerra.
 • Λύτρα Π., Λάϊνου Ι., Κουμέλη Θ. (1997 ) Ερμηνευτικό Λεξικό Τουριστικών Όρων (σε 5 γλώσσες) Αθήνα
 • Muzio Andrea, CamperLifegennaio 2013
 • Tedesco Simona, Dove, Mensile di Viaggi
 • Givi,Guida Viaggi, Settimanale di turismo
 • Amighetti Piero, La rivista del Trekking
 • Mondatori, Panorama Travel, Mensile sul turismo
 • Turismo & attualità, Settimanale sul turisimo
 • Clementi E, Viaggia del’Italia
 • Σημειώσεις του διδάσκοντος με αυθεντικά κείμενα ειδικότητας