Ενημέρωση για τις εξετάσεις

Ενημέρωση για τις εξετάσεις

Για την συμμετοχή των φοιτητών στις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις του Ιουνίου, είναι απολύτως απαραίτητη η εγγραφή τους στην πλατφόρμα eClass του Πανεπιστημίου, (χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό – email του Πανεπιστημίου) για όλα τα μαθήματα που έχουν δηλώσει.
Στην πλατφόρμα αυτή, θα ανακοινώνεται η ύλη, ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος, ο σύνδεσμος συμμετοχής και άλλες σχετικές πληροφορίες.
 
Όσοι φοιτητές δεν έχουν ακόμη εγγραφεί, καλούνται άμεσα να εγγραφούν στην πλατφόρμα  https://eclass.uniwa.gr/    και το αργότερο έως 07/06/2020, ώρα 23:59, διαφορετικά δεν θα έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις. 
 
 
Ενώ πληροφορίες για την λειτουργία της πλατφόρμας είναι διαθέσιμες: https://eclass.uniwa.gr/info/manual.php