Ενημέρωση σχετικά με την απαιτούμενη διενέργεια και πιστοποίηση εργαστηριακών ελέγχων rapid tests

Ενημέρωση σχετικά με την απαιτούμενη διενέργεια και πιστοποίηση εργαστηριακών ελέγχων rapid tests

Ενημερώνουμε τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΠΑΔΑ που πρέπει να ελέγχονται με rapid test ότι:

  1. Εκτός από τα διαγνωστικά εργαστήρια υπάρχουν πιστοποιημένα φαρμακεία που διενεργούν το τεστ.
  2. Τόσο τα διαγνωστικά κέντρα όσο και τα πιστοποιημένα φαρμακεία υποχρεούνται να ενημερώνουν την ειδική πλατφόρμα με το αποτέλεσμα, ώστε να μπορεί να γίνεται η ηλεκτρονική πιστοποίηση μέσω  της εφαρμογής Covid Free GR.
  3. Το rapid test πρέπει να διενεργείται Κυριακή ή Δευτέρα πρωί (δηλ. εντός 48ώρου πριν την Τρίτη), και Τετάρτη ή Πέμπτη πρωί (δηλ. εντός 48ώρου πριν την Παρασκευή), ώστε να είναι δυνατή η πιστοποίηση κατά την είσοδο στο Πανεπιστήμιο.
  4. Τη Δευτέρα και την Πέμπτη, αν κατά την είσοδο στο Πανεπιστήμιο η εφαρμογή Covid Free GR δεν πιστοποιεί το rapid test, γίνονται αποδεκτά κατά τον έλεγχο τα κάτωθι πιστοποιητικά:

Α.         Από φαρμακείο: εκτύπωση από την πλατφόρμα όπου αναρτήθηκε το αποτέλεσμα του τεστ, με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Β.         Από διαγνωστικό κέντρο: απάντηση/αποτέλεσμα του τεστ σε έντυπο του διαγνωστικού κέντρου, με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΠΛΕΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ