Πρακτική Άσκηση στο Ξενοδοχείο “The Modernist”

Πρακτική Άσκηση στο Ξενοδοχείο “The Modernist”

Το ξενοδοχείο “The Modernist” ζητά φοιτητές για Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Υποδοχής

https://www.themodernisthotels.com/