Επικοινωνία

Πρόεδρος Τμήματος:

Λαλούμης Δημήτριος

e-mail: laloumis@uniwa.gr

 

Προϊστάμενος Γραμματείας

Βενέρης Κωνσταντίνος

Τηλ.  210 5385210

 

Γραμματεία Τμήματος

Γαλάρης Αλέξανδρος

Τηλ. 2105385212

Αγγελιδάκης Άγγελος

Τηλ. 2105385211

 

 

e-mail: tourism@uniwa.gr

Fax: 210 5385252

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΕΔΙΠ. ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ