Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Στο Τμήμα λειτουργεί δια-ιδρυματικό και δια-τμηματικό (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα  στον Τουρισμό» (Master of Science in Tourism Entrepreneurship).

Πληροφορίες

  • Πληροφορίες για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα  στον Τουρισμό»: http://tourpost.uniwa.gr/
  • Πληροφορίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών»: http://labreg.toum.uniwa.gr/del/

 

 

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» θα μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Προγράμματος  tourpost.uniwa.gr,

να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία στο mail msctourismos@uniwa.gr