ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΟΝΗΣΟΥΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΟΝΗΣΟΥΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Καλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να πάρουν Πτυχίο ΤΕΙ (όχι ΠΑΔΑ) και ενδιαφέρονται να εκπονήσουν άμεσα Πτυχιακή Εργασία, να στείλουν email στην Γραμματεία στο (tourism@uniwa.gr), αναφέροντας το Ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου τους και να βάλουν ως τίτλο στο email (subject): «Ενδιαφέρομαι άμεσα να εκπονήσω Πτυχιακή Εργασία»

Το email πρέπει να σταλεί έως και 15/11/2020

Μετά τις 15/11/2020 θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, για τον τρόπο ανάληψης πτυχιακής εργασίας.

Σε όσους έχει ήδη ανατεθεί πτυχιακή εργασία δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι, ούτε να στείλουν κανένα email.

Η μη αποστολή email δεν σημαίνει ότι οι φοιτητές χάνουν το δικαίωμα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία. Η συγκεκριμένη ενέργεια αποσκοπεί στο να διευκρινιστεί ο αριθμός των άμεσα ενδιαφερομένων για ανάληψη Πτυχιακής, έτσι ώστε το τμήμα να κάνει ενέργειες για να τους διευκολύνει.