Ανακοίνωση για τους φοιτητές από μεταγραφή

Ανακοίνωση για τους φοιτητές από μεταγραφή

Καλούνται οι φοιτητές που εγκρίθηκε η μεταγραφή τους (έχουν ενημερωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα από την Γραμματεία), να προσέλθουν στην Γραμματεία του τμήματος Διοίκησης Τουρισμού από την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 έως και την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023, ώρες 12:00-14:00 και να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά για την εγγραφή τους:
1. Αίτηση αρχικής εγγραφής.
2. Βεβαίωση διαγραφής από το τμήμα προέλευσης.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Μόνο για τους άρρενες).
4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (Μη Επικυρωμένη)
5. Δύο Φωτογραφίες

Διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Πανεπιστημιούπολη 1 Άλσους Αιγάλεω Αγ. Σπυρίδωνος, Κτίριο 6 1ος Όροφος

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ