Διευκρινίση σχετικά με την εξεταστική χειμερινού εξαμήνου για φοιτητές αλλοδαπούς ή άλλους φοιτητές που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή κωδικούς ΤAXISNET