Πρακτική άσκηση στο ξενοδοχείο Lalibay.Καλοκαίρι 2022