Δρ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ (ΒΙΛΜΑ)

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vkaragian@uniwa.gr

Η Βιλελμίνη (Βίλμα) Καραγιάννη είναι Στατιστικός και Αν. Καθηγήτρια ατο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Tμήμα Διοίκησης Τουρισμού). Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ)  και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Στατιστική και Οικονομετρία στην Τουλούζη (Πανεπιστήμιο Τοulouse I Capitole), και στην Βιομετρία/Βιοστατιστική και στα Οικονομικά της Υγείας στο Πανεπιστήμιο Claude Bernard της Λυών (Τμήμα Μαθηματικών Lyon I, Ιατρική Σχολή Λυών).  Διδακτορικό απέκτησε από το Πανεπιστήμιο Claude Bernard της Λυών (Lyon I- Τμήμα Εφαρμοσμένων μαθηματικών) με ειδίκευση στα μοντέλα λήψης αποφάσεων στην αξιολόγηση των κοινωνικών πολιτικών..

Εργάστηκε ως Ερευνήτρια- Προιστάμενος Τμήματος στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας , στο Παρατηρητήριο Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΠΑΕΠ) . Επίσης, σαν επιστημονικός συνεργάτης για μια τριετία στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (Τμήμα Πληροφορικής ). Συμμετέχει σε σημαντικό αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων: στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Εχει συμμετάσχει σε μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και σεμινάρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου .

Διετέλεσε Επιστημονικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αντιπρόεδρος  του Δ.Σ του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) και του Εθνικού Οργανισμού  Φαρμάκων (ΕΟΦ) καθώς και μέλος Επιστημονικών Επιτροπών του Υπουργείου Υγείας. Συμμετείχε σε διεθνείς επιστημονικές επιτροπές σαν  expert σε θέματα Συνθηκών Εργασίας (ΑCTEUR group), μεθοδολογίας κλινικών μελετών  PRECIS tool group), καθώς και σαν  σύμβουλος μεγάλων πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών σε  θέματα στατιστικής ανάλυσης. Διετέλεσε  Διευθύντρια του Τομέα Δημόσιας Υγείας καθώς και Αν. Διευθύντρια στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας  κσθώς και μέλος της Κοσμητείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του ΠΑΔΑ. Υπήρξε  ιδρυτικό μέλος και εκλεγμένη Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου Στατιστικής Μοντελοποίησης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Δημόσια και Περιβαλλοντική Υγιεινή του Τμήματος.

Εχει εκδόσει τρεις μονογραφίες ενώ έχει πραγματοποιήσει πάνω  από 50 εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Εχει ενεργό συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που επικεντρώνονται στις πολυμεταβλητές αναλύσεις και στη στατιστική μεθοδολογία στις αξιολογήσεις πολιτικών .