Δρ ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

pkalant@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5222