Δρ ΚΑΤΣΩΝΗ ΒΙΚΥ

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

katsoniv@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5213