Δρ ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

marinakos@uniwa.gr

Ο Δρ.Κωνσταντίνος Μαρινάκος υπηρετεί τον τομέα του τουρισμού από μακρού χρονικού διαστήματος τόσο ως πανεπιστημιακός και ερευνητής όσο και ως επιχειρηματίας και επιστημονικός σύμβουλος.
Είναι μεταδιδάκτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο «Ανάπτυξη clusters και networks στον τουρισμό», κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο εφαρμοσμένα οικονομικά στον τουρισμό, μεταπτυχιακών διπλωμάτων (ΜSc, Master) στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη και απόφοιτος Τμήματος Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου.
Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε αρκετά διεθνή και εθνικά συνέδρια γύρω από την οικονομία και τον τουρισμό και αρκετές από τις εισηγήσεις του έχουν δημοσιευθεί σε γνωστά διεθνή περιοδικά.
Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος ΔΕΠ, στο Τμήμα Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και μέλος Σ.Ε.Π. σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού μεταξύ των οποίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. του Neapolis University of Pafos- Cyprus κ.α., με βασικό διδακτικό αντικείμενο την τουριστική ανάπτυξη την τουριστική οικονομία, την χρηματοδοτική διοίκηση και την χωρική ανάπτυξη του τουρισμού.
Παράλληλα είναι αιρετός Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου (Τ.Ο.Π.) και του Δικτύου Τουρισμού Υγείας Πελοποννήσου, συνιδρυτής και επιστημονικός συνεργάτης της συμβουλευτικής εταιρίας Professional Hotel Development (P.H.D.), μέλος της Κριτικής Επιτροπής των Greek Hospitality Awards και έχει δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν επί είκοσι συναπτά στο χώρο της τουριστικής επιχειρηματικότητας.