ΜΗΛΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

qode interactive strata
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

kmil@uniwa.gr

Ο Μηλιώρης Κωνσταντίνος είναι Ε.Δ.I.Π. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων, μεταπτυχιακού τίτλου Information Technology on Management από το University of the West of the West Scotland, μεταπτυχιακού τίτλου στη διοίκηση υγείας. Είναι υποψήφιος διδάκτορας σε ΤΠΕ στην υγεία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στα συστήματα πληροφορικής και στα οικονομικά της υγείας.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

1. “Health literacy among university students in Greece: determinants and association with self-perceived health, health behaviours and health risks” A Vozikis, K Drivas, K Milioris – Archives of Public Health, 2014

2. “Energy consumption and CO2 emissions on a global level” S Ntanos, G Arabatzis, K Milioris, M Chalikias, P Lalou – 4th International Conference on Quantitative & Qualitative Methodologies in the Economic & Administrative Sciences, 2015

3. “Data analysis on maritime accidents over 1000 grt: The case of Greece” S Ntanos, M Chalikias, K Milioris, G Sidiropoulos, – 4th International Conference on Quantitative & Qualitative Methodologies in the Economic & Administrative Sciences, 2015

4. “Factors influencing consumers’ willingness to spend in web-based purchases: The case of Greece” K Milioris, M Skordoulis, V Katavelis, G Mitzaki, M Petridou – 14th Biennial Conference of the Athenian Policy Forum, 2018

5. “Refugee crisis impact on tourism: The case of Aegean Greek islands” K Vlastou, K Milioris – 14th Biennial Conference of the Athenian Policy Forum, 2018

6. “A Study of Healthcare ICT Systems and their Usefulness During CoVid-19 Focused in the European Environment” K Milioris, K Papageorgiou – J Hosp Health Care Admin, 2021

7. “The use of healthcare information systems: A research study about health professionals’ needs” K Milioris, C Kostantopoulos, K Papageorgiou, M Skordoulis – Int. J. Healthcare Technology and Management, 2021

8. “Innovative Revenue Collection Practices in South European Countries and the Case of Hellenic Independent Authority for Public Revenue” K Papageorgiou, A S Stavropoulos, K Derleres, K Milioris, A Papagrigoriou – Int. J. of Corporate Finance and Accounting (IJCFA), 2022

9. “The application and integration of I.C.T. in the public sector: an overall literature review focused on the E.U. environment” S. Riakotaki, K Milioris, A Papagrigoriou, T Papailias – Revista Democracia Digital e Governo Eletrônico, 2022

10. “Perceptions and needs of health professionals concerning health information systems” K Milioris, C Kostantopoulos, K Papageorgiou – Informatica, 2022

11.“Sustainable materials in the flexible packaging industry–an overview” K Papageorgiou, S Theochari, K Milioris Polimery 68, 2023

12. “Digital transformation using marketing strategies in cultural organizations and diffusion of knowledge through technology, a systematic literature review” P Douros, K Papageorgiou, K Milioris, K Panagiotakopoulou, P Kaldis – Transnational Marketing Journal 11 (1), 199-216, 2023