Δρ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

papagreg@uniwa.gr

Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με έμφαση στην Οικοκαινοτομική Δραστηριότητα των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων».
Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (ΕΑΠ).
Επίσης έχει διδάξει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, όπως επίσης και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Επιχειρήσεων_ΜΒΑ” του Πανεπιστημίου του Kentucky σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (MSc) στο Project Management από το City University of Seattle. Διδάκτωρ του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με θέμα «Η Συμβολή της Καινοτομίας στην Επιχειρηματικότητα με την Υιοθέτηση Βιώσιμων Μεθόδων Ανάπτυξης: Η Περίπτωση των Πιστοποιημένων με GreenKey Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων».
Το επιστημονικό και ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών αλλά και δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια με το σύστημα των κριτών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναπτύσσονται στον ευρύτερο χώρο της τουριστικής διοίκησης αλλά και της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.