Δρ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

esarantakou@uniwa.gr

Επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο «χωρικές πολιτικές για τουριστικούς προορισμούς, τουριστικές υποδομές και επιχειρήσεις». Διδάσκει επίσης σε μεταπτυχιακά προγράμματα Τουριστικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Τουρισμού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον χωρικό σχεδιασμό για τον τουρισμό, τον σχεδιασμό προορισμών, τη διαχείριση τοπικών πολιτιστικών πόρων, τις τουριστικές πολιτικές, την πολιτιστική κληρονομιά και τον αστικό τουρισμό.

PHD στον Χωροταξικό Σχεδιασμό Τουρισμού (ΕΜΠ). Σπούδασε Αρχιτεκτονική και έχει MSc στον Πολεοδομικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΕΜΠ). Από το 2015 έως το 2020, εργάστηκε ως Επικεφαλής των Τμημάτων Υποστήριξης Περιφερειακών Τουριστικών Μονάδων και στο τμήμα Ποιοτικών Προτύπων στον Τουρισμό στο Υπουργείο Τουρισμού. Από το 2010 έως το 2012, εργάστηκε ως σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Από το 2004 έως το 2008 εργάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής, στην παρακολούθηση των προγραμμάτων ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΜΤΕ). Από το 2000 έως το 2004 εργάστηκε ως σύμβουλος στο Υπουργείο Αιγαίου συμμετέχοντας στη διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος, του πολιτιστικού τοπίου και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Έχει επίσης ασχοληθεί με έργα για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου. Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα για τον χωροταξικό σχεδιασμό του τουρισμού, την εφαρμογή της πολιτικής τουρισμού, την τοπική διακυβέρνηση, τον πολιτιστικό και αστικό τουρισμό και την πολιτιστική κληρονομιά ως βασικός ερευνητής ή ως μέλος μιας ερευνητικής ομάδας. Έχει μια σημαντική συγγραφική δραστηριότητα στα πεδία ενδιαφέροντος της (κεφάλαια σε βιβλία, άρθρα σε περιοδικά και άρθρα σε διεθνή συνέδρια με δικαστές και δημοσιευμένα πρακτικά).