Το Τμήμα

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

 

Σκοπός και Στόχοι του Τμήματος

Σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού είναι

 • η παροχή στους φοιτητές υψηλής ποιότητας σπουδών σε όλους τους τομείς των Επιστημών του Τουρισμού,
 • η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων στις διαμορφωμένες πολιτικές και στρατηγικές των Τουριστικών Οργανισμών, Φορέων και Επιχειρήσεων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στόχοι του τμήματος είναι

 • να καλύψει τις ανάγκες του Ελληνικού Τουρισμού, δημιουργώντας στελέχη ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που να ασχολούνται με την ανάπτυξη και την πολιτική στον τουρισμό σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
 • να προετοιμάσει τους φοιτητές για την ανάληψη ανώτερων διευθυντικών θέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του τουρισμού.

 

Προπτυχιακές Σπουδές 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση την Ελληνική εμπειρία και τα πρότυπα σειράς προγραμμάτων σπουδών ομολόγων διεθνώς αναγνωρισμένων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, όπως και τις κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών οργανισμών του κλάδου, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO), η Διεθνής  Ξενοδοχειακή ΄Ενωση (ΙΗΑ), η Διεθνής Ομοσπονδία Ταξιδιωτικών Γραφείων (UFTAA) και η Διεθνής ΄Ενωση Αερομεταφορών (IATA).  Το πρόγραμμα σπουδών εστιάζει στην τουριστική  οικονομία, την διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και Φορέων / Οργανισμών, την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων φιλοξενίας αλλά και τουριστικών προορισμών, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την καινοτομία και την κοινωνική αποδοχή.  Μέσω αυτών το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού αποσκοπεί

 • στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο,
 • στην συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων, των ερευνητικών κατευθύνσεων και της τεχνολογίας που εφαρμόζεται στις επιστήμες του τουριστικού κλάδου, καθώς και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές,
 • στην βέλτιστη σύνδεση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης νέων θέσεων εργασίας στον τομέα του τουρισμού και την παροχή των επαγγελματικών εκείνων ικανοτήτων στους αποφοίτους, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που θέτει η σημερινή ανταγωνιστική αγορά εργασίας, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις τρέχουσες εξελίξεις,
 • στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες θα τους δώσουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

 

Με βάση τα παραπάνω ο πτυχιούχος Διοίκησης Τουρισμού είναι σε θέση να:

 • ασκεί σύγχρονη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης,
 • εφαρμόζει επιστημονικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές στην παραγωγή, τιμολόγηση, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων,
 • διεξάγει έρευνα τουριστικής αγοράς,
 • προγραμματίζει την οικονομική και διοικητική δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης ή του Τουριστικού Φορέα και Οργανισμού που μετέχει, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και το δομημένο,
 • διερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες εκμετάλλευσης τουριστικών πόρων και προορισμών και τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης,
 • διαχειρίζεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τους ανθρώπινους πόρους της τουριστικής επιχείρησης ή του Τουριστικού Φορέα ή Οργανισμού στον οποίο μετέχει,
 • διατυπώνει, προγραμματίζει και εφαρμόζει πολιτικές σε μικροτουριστικό και μακροτουριστικό επίπεδο, προκειμένου να επιτύχει τους επιθυμητούς στόχους.

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα λειτουργεί δια-ιδρυματικό και δια-τμηματικό (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (msctourismos@uniwa.gr) με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα  στον Τουρισμό» (Master of Science in Tourism Entrepreneurship) με  δύο Κατευθύνσεις:

 

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και
 • Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας

 

Διδακτορικές Σπουδές

Στο Τμήμα εκπονούνται διδακτορικές διατριβές βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

 

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι φοιτητές πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σε μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις  και μπορούν να εργασθούν σε 

 • Τουριστικά καταλύματα όλων των τύπων,
 • Τουριστικά γραφεία, γραφεία διοργάνωσης συνεδρίων, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων,
 • Αεροπορικές εταιρίες, ακτοπλοϊκές εταιρίες, ναυτιλιακά γραφεία και κρουαζιερόπλοια,
 • Εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού και ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως αεροδρόμια, συνεδριακά κέντρα, πολυχώρους, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιμένες και μαρίνες, xιονοδρομικά κέντρα, oρειβατικά καταφύγια, θεματικά πάρκα,  τουριστικούς οργανισμούς,  κ.λπ.

 

Στρατηγική Διεθνοποίησης 

Το Τμήμα παρέχει την δυνατότητα, μέσω του Προγράμματος Erasmus+, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ή κοινωνικές υπηρεσίες και οργανισμούς άλλων ευρωπαϊκών  χωρών, με στόχο την απόκτηση εμπειρίας, την παραγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας και την ανταλλαγή σύγχρονων πρακτικών και καινοτόμων δράσεων στο πεδίο του τουρισμού.