Ανακοινώσεις

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 21 22 (1) (2)

Προστέθηκαν τα παρακάτω προαιρετικά μαθήματα:

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

 

 

Tο τηλεγραφείο για θέματα Πρακτικής Άσκησης θα λειτουργήσει την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022, ώρα 10:00 – 11:00 στο MS TEAMS στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a634f5f2ddd754b3cb214a9e00bdbec5f%40thread.tacv2/1615588288795?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22633ed797-2472-43d8-8df7-ddd4b0b9f74a%22%7d 

Συνίσταται στους φοιτητές να έχουν διαβάσει όλη την ενημέρωση που υπάρχει για την Πρακτική Άσκηση, στην ιστοσελίδα του τμήματος:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Δεδομένης της λειτουργίας του τηλεγραφείου, παρακαλούνται οι φοιτητές να μην στέλνουν μηνύματα στους καθηγητές για θέματα πρακτικής (εκτός αν πρόκειται για κάτι πολύ επείγον).  ...

Περισσότερα

Καλούνται οι φοιτητές να προβούν άμεσα στην εγγραφή τους στα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο eclass για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022.

Προσοχή! Δεδομένου ότι στις επόμενες ημέρες θα αναρτηθούν ανακοινώσεις στο eclass για κατανομή των φοιτητών σε ομάδες εργαστηρίων και εγγραφής τους σε αυτές, είναι απολύτως απαραίτητη η άμεση εγγραφή των φοιτητών στα εργαστηριακά μαθήματα.   ...

Περισσότερα