Ανακοινώσεις

Αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης θα γίνονται δεκτές έως 20 Ιουλίου 2022 (με ημερομηνία εκκίνησης πρακτικής άσκησης το αργότερο 1η Αυγούστου 2022).   

Αποδοχή νέων αιτήσεων θα γίνεται πάλι από 15 Σεπτεμβρίου 2022

Εκ της επιτροπής πρακτικής άσκησης

03/07/2022

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το τηλε-γραφείο στις 06 Ιουλίου 2022 ώρα 10:00 θα είναι το τελευταίο για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αιτήσεις για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης θα γίνονται δεκτές έως 20 Ιουλίου 2022 (με ημερομηνία εκκίνησης πρακτικής άσκησης το αργότερο 1η Αυγούστου 2022). Αποδοχή νέων αιτήσεων θα γίνεται πάλι από 15 Σεπτεμβρίου 2022.   

Ενημέρωση και επίλυση αποριών για θέματα πρακτικής άσκησης γίνεται μόνο μέσω του τηλε-γραφείου. ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με την Πράξη 11/ 01-07-2022 της Συνέλευσης του Τμήματος,  θα διεξαχθεί   συμπληρωματική εξέταση  στο μάθημα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ» στις 06/07/2022 και ώρα 13:00 μ.μ. έως 15:00 μ.μ.  για όσους φοιτητές δεν κατέστη δυνατό να εξεταστούν στο μάθημα στις 30/06/2022.