Ανακοινώσεις

 Το HERAKLIO TRAVEL, ένα από τα κορυφαία ταξιδιωτικά γραφεία στην Ελλάδα ενδιαφέρεται να απασχολήσει άτομα για πρακτική άσκηση.

Έδρα

Σ. Καραγεώργη 3, 141 21 Ν. Ηράκλειο Αττικής

 άτομα για το τμήμα κρατήσεων (AMADEUS, WORLDSPAN, SABRE,GALILEO)και ακτοπλοϊκών(FORTHCRS), ξενοδοχεία και οργανωμένες εκδρομές, με γνώση Αγγλικών και καλή χρήση Η/Υ

Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους στα παρακάτω email: 

Υπ΄όψη κας Κατσιαδάκη Ε. ...

Περισσότερα

Tο τηλεγραφείο για θέματα Πρακτικής Άσκησης θα λειτουργήσει την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 10:00 – 11:00 στο MS TEAMS στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a634f5f2ddd754b3cb214a9e00bdbec5f%40thread.tacv2/1615588288795?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22633ed797-2472-43d8-8df7-ddd4b0b9f74a%22%7d 

Συνίσταται στους φοιτητές να έχουν διαβάσει όλη την ενημέρωση που υπάρχει για την Πρακτική Άσκηση, στην ιστοσελίδα του τμήματος:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Δεδομένης της λειτουργίας του τηλεγραφείου, παρακαλούνται οι φοιτητές να μην στέλνουν μηνύματα στους καθηγητές για θέματα πρακτικής (εκτός αν πρόκειται για κάτι πολύ επείγον).  ...

Περισσότερα

Tο τηλεγραφείο για θέματα Πρακτικής Άσκησης θα λειτουργήσει την Τρίτη 07 Δεκεμβρίου ώρα 10:00 – 11:00 στο MS TEAMS στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a634f5f2ddd754b3cb214a9e00bdbec5f%40thread.tacv2/1615588288795?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22633ed797-2472-43d8-8df7-ddd4b0b9f74a%22%7d 

Συνίσταται στους φοιτητές να έχουν διαβάσει όλη την ενημέρωση που υπάρχει για την Πρακτική Άσκηση, στην ιστοσελίδα του τμήματος:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Δεδομένης της λειτουργίας του τηλεγραφείου, παρακαλούνται οι φοιτητές να μην στέλνουν μηνύματα στους καθηγητές για θέματα πρακτικής (εκτός αν πρόκειται για κάτι πολύ επείγον).  ...

Περισσότερα