Ανακοινώσεις

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ECLASS

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης για ΑΜΕΣΗ εγγραφή των φοιτητών στο eclass,  ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ που πρόκειται να παρακολουθήσουν, η καταληκτική ημερομηνία και ώρα εγγραφών είναι η Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, 17:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανακοίνωση στο eclass προς όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές, για το ποιες ομάδες (ημέρες και ώρες)  θα είναι διαθέσιμες για να επιλέξουν. ...

Περισσότερα

Παρακαλούνται οι φοιτητές να κάνουν ΑΜΕΣΑ εγγραφή στο ECLASS για τα μαθήματα (θεωρίες και εργαστήρια) που πρόκειται να παρακολουθήσουν το τρέχον εξάμηνο. 

Σε ότι αφορά τα εργαστήρια, μετά την εγγραφή των φοιτητών σε αυτά, θα ακολουθήσει μετά από μερικές ημέρες ενημέρωση (μέσω του eclass) για τα διαθέσιμα τμήματα (ώρες και ημέρες) ώστε να επιλέξουν. 

*Οι νεοεισαχθέντες προσωρινά δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στο eclass λόγω του ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφών. ...

Περισσότερα

Λόγω της πανδημίας και επειδή δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η δια ζώσης λειτουργία του Πανεπιστημίου, το τηλεγραφείο για θέματα πρακτικής άσκησης θα λειτουργήσει την Τρίτη 05 Οκτωβρίου ώρα 10:00 – 11:00 στο MS TEAMS στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a634f5f2ddd754b3cb214a9e00bdbec5f%40thread.tacv2/1615588288795?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22633ed797-2472-43d8-8df7-ddd4b0b9f74a%22%7d

Θα αναρτηθεί και νέα ανακοίνωση για το ποια ημέρα και ώρα θα ξαναλειτουργήσει το τηλεγραφείο (εκτός από την λειτουργία που θα γίνει την Τρίτη 05 Οκτωβρίου). 

Δεδομένης της λειτουργίας του τηλεγραφείου, ...

Περισσότερα