Ανακοινώσεις

To Hotel Koufonisia Resort στα Κουφονήσια, ζητά να προσλάβει για την τουριστική σεζόν 2021, προσωπικό για την στελέχωση των τμημάτων Reception & Front Desk, Bar, Pool Bar, Restaurant, Room Service και Housekeeping. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο ακόλουθο email επικοινωνίας: info@hotelkoufonisia.gr.” 

Γίνονται δεκτοί και φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση.
Περισσότερες πληροφορίες για το ξενοδοχείο στο Website: www.hotelkoufonisia.gr
...
Περισσότερα

Οι φοιτητές παρακαλούνται να μην απευθύνονται στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό για θέματα Γραμματείας.

Οι διδάσκοντες δεν έχουν αρμοδιότητα ούτε δυνατότητα να εμπλακούν στα θέματα αυτά.

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να «ανοίγουν» τακτικά το ιδρυματικό τους email. Ενημερώσεις, πληροφορίες, απαντήσεις Καθηγητών σε μηνύματα, θέματα που αφορούν την πλατφόρμα eclass  κλπ, αποστέλλονται στο ιδρυματικό email (όχι στο προσωπικό).